Mittausjärjestelmän varmennus käytön aikana


Käytössä oleville polttonesteen mittausjärjestelmille on tehtävä määräaikaisvarmennus kahden (2) vuoden välein ja aina tarvittaessa. Varmennuksia tekevät Tukesin hyväksymät tarkastuslaitokset.

Tarkastuslaitoksella on oikeus saada määräaikaisvarmennuksessa tarvittavat tiedot mittauslaitteen omistajalta, maahantuojalta tai valmistajalta. Mittauslaitedirektiivin mukaisten polttonesteen mittausjärjestelmien  tietojen hankkimisessa voi olla hyötyä WELMECin ylläpitämästä sivustosta.

Käytön aikana varmennetussa mittauslaitteessa on kuvan 1 mukainen merkintä, johon on merkitty varmennusajankohta.

Kuva 1.
Varmennusmerkki. Tässä esimerkissä varmennus on tehty tammikuussa 2017.

Varmennusmerkki. Tässä esimerkissä varmennus on tehty tammikuussa 2017.