Vaakojen vaatimukset vaihtelevat käyttötarkoituksen mukaan

Vastaat siitä, että käyttämäsi vaa’at täyttävät mittauslaitelain vaatimukset, kun käytät vaa’an antamaa punnitustulosta johonkin alla lueteltuun tarkoitukseen:

  • punnitustulokseen perustuva hinnan määritys, kun myydään suoraan kuluttajalle
  • valmispakkausten valmistuksessa sisällön määrän tarkistaminen
  • elinkeinotoiminnassa tuotteen tai palvelun hinnan taikka muun taloudellisen edun määrittäminen
  • tullin, kuljetusmaksun, veron, hyvityksen, sakon, palkkion, korvauksen tai muun vastaavanlaisen maksun määrittäminen
  • lakien ja asetusten toimeenpanoa sekä oikeudenkäynnissä annettuja asiantuntijalausuntoja varten
  • sairaanhoidossa potilaiden punnitseminen heidän tilansa seurantaa, sairauden määritystä ja hoitoa varten
  • apteekeissa lääkkeiden valmistaminen reseptin mukaisesti sekä massan määritys kliinisissä ja farmaseuttisissa laboratorioissa suoritettavia analyysejä varten.

Lain vaatimukset täyttyvät, kun käytät asianmukaisesti varmennettuja, direktiivien vaatimukset täyttäviä vaakoja. Ei-automaattisten vaakojen, kuten tavallisten kaupan vaakojen, pitää täyttää vaakadirektiivin 2014/31/EU vaatimukset. Automaattisen vaa’an tulee täyttää mittauslaitedirektiivin 2014/32/EU vaatimukset.