Vähittäiskaupan vaaka

Kaupankäyntiin tarkoitetun vaa'an pitää täyttää vaakadirektiivin vaatimukset. Lisäksi sillä pitää olla valmistajan antama vakuutus siitä, että vaatimukset täyttyvät. Hyväksytyssä vaa'assa on oltava kuvan 1 tai 2 mukainen merkintä. Vaa’an tarkkuusluokan on oltava vähintään III.

Vaa'an vaatimustenmukaisuuden ilmaiseva merkkiyhdistelmä.

Kuva 1. Vaa'an vaatimustenmukaisuuden ilmaiseva merkkiyhdistelmä

Ei-automaattisen vaa’an vaatimustenmukaisuuden ilmaiseva merkintä (1990 - 20.4.2016 käyttöön otetut vaa’at).

Kuva 2. Ei-automaattisen vaa’an vaatimustenmukaisuuden ilmaiseva merkintä (1990 - 20.4.2016 käyttöön otetut vaa’at)

Kuluttajakaupassa käytettävän vaa’an näytettävä hintaan vaikuttavat tiedot

Kun myyt tuotteita suoraan kuluttajalle ja punnitset tuotteen  asiakkaan läsnä ollessa, vaa’an pitää näyttää tai tulostaa kaikki hintaan vaikuttavat tiedot, kuten

  • taarapaino
  • yksikköhinta
  • punnitustulos
  • laskettu hinta.

Jos nämä tiedot ovat vaa’an näytössä, näyttö pitää sijoittaa niin, että se näkyy myös asiakkaalle.

Käytä vaakaa  valmistajan ohjeiden mukaisesti. Se pitää asettaa tärinättömälle, vakaalle alustalle ja säätää vaakasuoraan.

Taaran käyttö

Pakkauksen painoa ei saa sisällyttää pakkauksen sisällön määrään. Kun punnitset tuotetta, vähennä pakkauksen paino kokonaispunnitustuloksesta tai taaraa vaaka  ennen tuotteen punnitusta. Yrityksen pitää valvoa mittauslaitteen kuntoa ja taaran käyttöä riittävällä ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Yrityksen on kirjattava tehdyt valvontatoimenpiteet.
Myyntipaikalla ei saa pitää varmentamattomia tai varmennuskelvottomia mittauslaitteita.