Tukesin strategia 2017–2022

Toiminta-ajatuksemme

Valvomme ja edistämme tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta.

Visiomme 2022

Vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi – Tukes on yhteistyön rakentaja ja suunnannäyttäjä.

Toimintaympäristön muutokset

Yritysten kilpailukyvyn edistäminen korostuu.
Biotalous ja kiertotalous kasvavat, ja ne on priorisoitu yhdeksi kärkihankkeista Suomessa.
Digitalisaatio ja robotiikka etenee.
Suomen talous kasvaa monen taantumavuoden jälkeen.
Valtiontalouden säästöt ja hallinnon rakenteelliset muutokset jatkuvat.
EU-tason sääntely kasvaa tuote- ja palveluvalvonnassa.
Turvallisuusajattelu on murroksessa (teknologia, säädökset, viranomaisvalvonta, rikollinen toiminta).

Arvomme

Yhdessä asiantuntevasti – Rohkeasti kokeillen ja innovatiivisesti uudistaen

Strategiset valintamme

Kannustamme toimijoita vastuullisuuteen.
Suuntaamme toimintaa riskiperusteisesti.
Kehitämme säädöksiä.
Uudistamme yhteistyötä.
Hyödynnämme digitalisaatiota.
Rakennamme modernia asiantuntijayhteisöä.

Strategiasloganimme

Suojan tuoja.

Tukes on turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja. Lainsäädäntö ja siihen liittyvä valvonta, neuvonta ja viestintä tarjoavat suojan, jonka alla yritykset, toiminnanharjoittajat ja kansalaiset toimivat vastuullisesti.