Tukesin strategia 2023–2027

Toiminta-ajatuksemme

Teemme Suomesta turvallisemman elää ja toimia.

Visiomme 2027

Tiedolla turvallisuutta – vastuullisemmat yritykset ja kuluttajat.

Arvomme

Yhdessä ammattitaidolla – rohkeasti kokeillen ja innovatiivisesti uudistaen.

Strategiset painopisteemme

Käytämme tietoa vaikuttavuuden kasvattamiseen.

Edistämme vastuullista toimintaa.

Olemme asiakaslähtöisiä.

Toimimme valmentavasti.

Teemme yhdessä ja ammattitaitoisesti.

Tukesin visio, arvot ja toiminta-ajatus, avattu tekstissä ennen kuvaa.