Hoppa till innehåll

7 fakta om tygmasker

Mediatiedote
Utgivningsdatum 14.8.2020 9.21 | Publicerad på svenska 14.8.2020 kl. 15.45
Pressmeddelande

Frågor om användning av ansiktsmask är aktuella på grund av coronavirussituationen. Det är viktigt att konsumenterna köper rätt slags mask för det egna användningssyftet och att tygmaskerna som säljs till konsumenter uppfyller de krav som ställs på dem. Här följer information om tygmasker till konsumenter till stöd för köpbeslutet.

1.    Tygmaskens syfte är att förhindra droppspridning, inte att skydda sin användare

Olika skydd och tygmasker har olika användningssyfte. Då du köper en tygmask ska du först fundera på användningssyftet. Om en symtomfri användare har virussmitta utan att själv vara medveten om detta kan masken minska att spott och stänk sprider sig i miljön och därmed skydda andra från virussmittan.

2.    Om du behöver skydda dig själv mot virussmitta ska du skaffa ett andningsskydd som lämpar sig för detta användningssyfte

Andningsskyddet är planerat för att skydda användaren mot virussmitta. Kraven på andningsskydd är betydligt strängare än på tygmasker.

3.    Tygmasker har inte försetts med en CE-märkning

Tygmasker får inte vara försedda med en CE-märkning. Andningsskydd ska dock vara försedda med en CE-märkning. 

4.    Tygmasker ska ha medföljande bruksanvisningar 

Tygmasker ska åtföljas av bruksanvisningar på finska och svenska. Av bruksanvisningen ska det framgå hur man säkert använder, underhåller och förstör masken. Masker som kan tvättas måste även ha medföljande tvättinstruktioner.

5.    Det finns inga detaljerade tekniska krav på tygmasker

Det finns inga detaljerade tekniska krav på materialet eller strukturen hos tygmasker. Tygmasken ska dock bara trygg för användaren och lämpad för användningssyftet. 

6.    En bra tygmask passar användaren och är lätt att använda

En bra tygmask passar bra på ansiktet och täcker näsan och munnen. Den kan lätt och tryggt tas på och av. Det är inte alltför tungt att andas genom masken.

7.    Tukes övervakar produkter, inte användning

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes övervakar säkerheten hos de tygmasker och andningsskydd som säljs till konsumenter i Finland. Tukes övervakar med stickprov att produkterna på marknaden uppfyller de krav som ställs på dem enligt lagstiftningen. Tukes testar inte produkter på marknaden på förhand.

Tukes bestämmer inte över och övervakar inte heller användningen av masker eller skydd. Rekommendationer för användningen av tygmask utfärdas av social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd THL.

Mer information:

överinspektör Reija Sironen, tfn 029 5052 016, förnamn.efternamn.fi 

Meddelande 1.6.2020: Tukes instruerar: Så här köper du en tygmask

Svar på vanliga frågor om andningsskydd och tygmasker på Tukes webbplats

Information om tygmasker på Arbetshälsoinstitutets webbplats