Köp inte lustgas i berusningssyfte

Tukes 27.4.2013 10.00
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) varnar för att köpa lustgas i berusningssyfte, eftersom inhalering av lustgas kan medföra kvävningsrisk. Det har kommit till Tukes kännedom att företag som säljer lustgas på nätet har marknadsfört sina produkter aggressivt inför valborgsfirandet. Marknadsföringen har skett genom att företaget skickat e-post till ungdomar. Särskilt barnens och ungdomarnas föräldrar uppmanas att ingripa mot missbruk av gaspatroner för att undvika farliga situationer.

Enligt finsk lagstiftning är lustgas som är avsedd för vispning av grädde en kemikalie. Enligt kemikalielagen får en kemikalie inte överlåtas i detaljhandeln, om det är uppenbart att användningen av den kan medföra särskild risk för hälsan. Enligt statsrådets förordning om detaljförsäljning av kemikalier får kemikalier inte överlåtas om det finns orsak att misstänka att de skaffas i ett uppenbart berusningssyfte.

Tukes har anmodat det företag som varit det första att marknadsföra lustgas att inom april lämna en utredning om hur företaget vid misstanke om bruk i berusningssyfte försäkrar sig om att patroner som innehåller lustgas inte överlåts till kunden.  Tukes beslutar i maj om eventuella fortsatta åtgärder mot företagen som säljer lustgas.

Tukes och Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har redan tidigare i år varnat för farorna vid inhalering av lustgas.

Mer information:

direktör Esa Nikunen, tfn 029 5052 107

e-post: [email protected]