Bespruta inte grannens gård eller hushållsvattenbrunn

24.6.2019 12.05
Nyhet

Säsongen för användning av växtskyddsmedel har startat. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att växtskyddsmedel ska användas ändamålsenligt och försiktigt. Var särskilt försiktig när du besprutar en åker som ligger nära en grannes gård eller trädgård.

Du kan förhindra att växtskyddsmedel sprids till grannens område genom att använda munstycken som minskar vindavdriften. När du besprutar ska du naturligtvis alltid beakta vindförhållandena och andra lokala förhållanden. Dessutom är det viktigt att du tar reda på om det finns hushållsvattenbrunnar på åkern eller nära den.

Lagen fastställer inte något skyddsavstånd i meter till grannen eller brunnar. Ett undantag utgör produkter med grundvattenbegränsning. De får inte användas närmare än 30‒100 meter från hushållsvattenbrunnar. Den som besprutar ansvarar för att växtskyddsmedel inte hamnar på grannens gård, i hens trädgård eller brunnar.

Använd endast godkända växtskyddsmedel

I Finland är det tillåtet att använda enbart växtskyddsmedel som är godkända av Tukes. En förteckning över godkända växtskyddsmedel finns på Tukes webbplats.

Kontrollera nu om ditt välbekanta växtskyddsmedel fortfarande är godkänt eller om produkten avförts eller ska avföras ur växtskyddsmedelsregistret.

Produkterna får användas endast för de ändamål som anges på förpackningen. Dessutom ska de bruksmängder och användningsbegränsningar som anges på förpackningen följas. Du får till exempel inte bespruta närmare ett vattendrag än vad om anges som skyddsavstånd på förpackningen.

Information om säker användning på nätet

Information om säker och ändamålsenlig användning av växtskyddsmedel finns på Tukes webbplats till exempel i självstudiematerialet för växtskyddsexamen. Bäck, dike, konstgjord sjö, träsk eller kanal – vet du vilka av dem som inte är vattendrag? Du kan kontrollera dina kunskaper via följande länk. Där finns information om bland annat avdriftsreducerande munstycken och definitionen på ett vattendrag i avsnitt  ”Säker användning genom riskbedömning”. (Svaret på frågan är att bäck och dike inte är vattendrag enligt vattenlagen.)

Mer information:

Överinspektör Liisa Hirvonen, 029 5052 029 (till och med 5.7.2019)

Överinspektör Marja Suonpää, 029 5052 092 (till och med 10.7.2019)

Överinspektör Heli Anttila, 029 5052 019 (till och med 4.7.2019)

Ledande expert Eija-Leena Hynninen, 029-5052 049 (från och med 8.7.2019)

[email protected]