Älä ruiskuta naapurin pihaa tai talousvesikaivoa

24.6.2019 12.05
Uutinen

Kasvinsuojeluaineiden käyttösesonki on alkanut. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa kasvinsuojeluaineiden asianmukaisesta ja huolellisesta käytöstä. Ole erityisen huolellinen, kun ruiskutat pellolla, joka sijaitsee lähellä naapurin pihaa tai puutarhaa.

Kasvinsuojeluaineen leviämistä naapurin puolelle voi ehkäistä käyttämällä tuulikulkeumaa vähentäviä suuttimia. Luonnollisesti ruiskutuksessa tulee aina ottaa huomioon tuuliolosuhteet ja muut paikalliset olot. Lisäksi on tärkeää selvittää, sijaitseeko pellolla tai sen läheisyydessä talousvesikaivoja.

Lainsäädännössä ei ole asetettu metrimääräistä suojaetäisyyttä naapuriin tai kaivoihin. Poikkeuksena tästä ovat valmisteet, joiden käytölle on asetettu pohjavesirajoitus. Niitä ei saa käyttää 30–100 metriä lähempänä talousvesikaivoja. Ruiskuttajan vastuulla on, että kasvinsuojeluainetta ei joudu naapurin pihaan, puutarhaan eikä kaivoihin.

Käytä vain hyväksyttyjä kasvinsuojeluaineita

Suomessa saa käyttää vain Tukesin hyväksymiä kasvinsuojeluaineita. Hyväksytyt kasvinsuojeluaineet löydät Tukesin nettisivuilta.

Nyt on hyvä tarkistaa, onko tuttu kasvinsuojeluaine edelleen hyväksytty vai onko valmiste poistettu tai poistumassa kasvinsuojeluainerekisteristä.

Valmisteita saa käyttää vain myyntipäällyksessä mainittuihin käyttötarkoituksiin. Lisäksi tulee noudattaa myyntipäällyksen käyttömääriä ja käytön rajoituksia. Esimerkiksi vesistöjen läheisyydessä ei saa ruiskuttaa myyntipäällyksessä mainittua suojaetäisyyttä lähempänä vesistöä.

Tietoa turvallisesta käytöstä netistä

Kasvinsuojeluaineiden turvallisesta ja asianmukaisesta käytöstä löydät tietoa Tukesin nettisivuilta esimerkiksi kasvinsuojelutukinnon itseopiskelumateriaalista. Noro, oja, puro, tekojärvi, lampi tai kanava – tiedätkö, mitkä niistä eivät ole vesistöjä? Voit tarkistaa asian tästä linkistä. Sieltä löydät tietoa muun muassa tuulikulkeumaa alantavista suuttimista ja vesistön määritelmästä kohdasta ”Riskinarvioinnilla turvalliseen käyttöön”. (Vastaus kysymykseen on, että vesilain mukaisia vesistöjä eivät ole noro ja oja.)

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Liisa Hirvonen, p. 029 5052 029 (5.7.2019 asti )

Ylitarkastaja Marja Suonpää, p. 029 5052 092 (10.7.2019 asti)

Ylitarkastaja Heli Anttila, p. 029 5052 019 (4.7.2019 asti)

Johtava asiantuntija Eija-Leena Hynninen, p. 029 5052 049 (8.7.2019 alkaen)

sähköpostit muotoa [email protected]