Preparat som avförts eller avförs ur registret

Preparat som avförts ur växtskyddsmedelsregistret får inte användas.  Preparat som avförts ur registret är farligt avfall. Kom ihåg att göra dig av med farligt avfall på ett adekvat sätt.

Avförda preparat

I växtskyddsmedelsregistret hittar du preparat som avförts ur registret sedan 31.12.1998.

Preparat som avförts ur växtskyddsmedelsregistret 1998–2017 (pdf)

I växtskyddsmedelsregistret kan du också ta del av listan över avförda preparat genom att på söksidan i växtskyddsmedelsregistret välja alternativet ”Sök endast avförda preparat” i ”Avancerad sökning”.

Tukes avför preparat ur växtskyddsmedelsregistret för att

  • tillståndet för preparatet går ut och tillståndsinnehavaren inte har ansökt om förnyat tillstånd, eller
  • tillståndsinnehavaren ansöker om att Tukes ska avföra preparatet ur registret, även om tillståndet fortfarande gäller, eller
  • tillståndet för preparatet upphör och villkoren för förnyat tillstånd inte uppfylls, eller
  • det i en ny bedömning av det verksamma ämnet på EU-nivå konstateras att ämnet inte är säkert. Då kan preparat avföras ur registret mycket snabbt, till exempel Rovral 75 WG som innehåller det verksamma ämnet iprodion.

Preparat som avförs

Preparat som avförs ur växtskyddsmedelsregistret 2018–2019 finns i tabellen nedan.   
I tabellen nämns om Tukes har angett en tidsfrist för försäljningen och distributionen av preparatet. I allmänhet är tidsfristen ett år innan preparatet avförs ur registret. Efter att preparatet har avförts ur registret får det inte längre användas.   

Preparat Registreringsnummer Datum fram till vilket det är tillåtet att distribuera och sälja preparatet Avförs ur registret, varefter användning inte är tillåten
Barclay Gallup 360 2920 31.3.2017 31.3.2018
Clinic 360 SL 1822 31.3.2017 31.3.2018
Glyfokem 360 2011 31.3.2017 31.3.2018
Glyfokem 360 I 3127 31.3.2017 31.3.2018
Glyfonova 360 SL 1712 31.3.2017 31.3.2018
Glyfonova 480 SL 2950 31.3.2017 31.3.2018
Keeper Spray 2995 31.3.2017 31.3.2018
Keeper Tiiviste 2996 31.3.2017 31.3.2018
Rambo 360 1917 31.3.2017 31.3.2018
Ranger 2856 31.3.2017 31.3.2018
Rodeo 1911 31.3.2017 31.3.2018
Roundup 1403 31.3.2017 31.3.2018
Roundup Max 1910 31.3.2017 31.3.2018
Mycotal 1740 17.5.2017 17.5.2018
Rovral WG 75 1959 5.3.2018 5.6.2018
Baymat Ultra SE 3186 12.7.2017 12.7.2018
Ei rikkoja puutarhassa 1960 12.7.2017 12.7.2018
Ei rikkoja puutarhassa käyttövalmis 1961 12.7.2017 12.7.2018

Ei rikkoja puutarhassa

Max

2853 12.7.2017 12.7.2018
Natria Etanasyötti 2994 31.7.2017 31.7.2018
Ethosat 500 SC 2951 1.8.2017 1.8.2018
Powertwin 2833 1.8.2017 1.8.2018
Basagran M 75 2789 23.8.2017 23.8.2018
Amigo FS 350 3173 19.9.2018 19.9.2018
Cruiser 350 FS 2945 19.9.2018 19.9.2018
Cruiser 600 FS SB 2850 19.9.2018 19.9.2018
Cruiser OSR 1888 19.9.2018 19.9.2018
Gaucho WS 70 1792 19.9.2018 19.9.2018
Merit Forest WG 1996 19.9.2018 19.9.2018
Poncho Beta 2792 19.9.2018 19.9.2018
Perfekthion 400 1946   30.9.2018
Acanto 1944 30.4.2018 30.11.2018
Acanto Prima 1985 30.4.2018 30.11.2018
Maatilan Mankotsebi 3049 31.5.2018 30.11.2018
Maatilan Strobi AC 2966 30.4.2018 30.11.2018
Maatilan Strobi AC Duo 2 3064 30.4.2018 30.11.2018
Ceridor MCPA 750 3204 14.9.2018 14.3.2019
Touchdown Premium 1909 15.9.2018 15.3.2019
Calypso Spray 2891 30.10.2018 30.4.2019
Maatilan M-Sulfuroni 3058 21.11.2018 21.5.2019
ISOMEXX 2901 21.11.2018 21.5.2019
Baytan I-peittausjauhe 1610 30.6.2018 30.6.2019
Baytan Universal 2841 30.6.2018 30.6.2019
Menara 2959 31.8.2018 31.8.2019
Cooper Rikkaspray 3371 30.6.2019 30.6.2020
Cooper Rikkatiiviste 3372 30.6.2019 30.6.2020
Keeper Bio Spray 3081 30.6.2019 30.6.2020
Keeper Bio Tiiviste 3080 30.6.2019 30.6.2020
Rambo Bio 1929 30.6.2019 30.6.2020
Rambo Bio Spray 1930 30.6.2019 30.6.2020

I växtskyddsmedelsregistret kan du också ta del av en lista över preparat som avförs ur registret: välj ”Sök endast preparat som avförs” i ”Avancerad sökning” på söksidan i växtskyddsmedelsregistret.