Preparat som avförts eller avförs ur registret

Preparat som avförts ur växtskyddsmedelsregistret får inte användas.  Preparat som avförts ur registret är farligt avfall. Kom ihåg att göra dig av med farligt avfall på ett adekvat sätt.

Avförda preparat

I växtskyddsmedelsregistret hittar du preparat som avförts ur registret sedan 31.12.1998.

Preparat som avförts ur växtskyddsmedelsregistret 1998–2019 (pdf)

I växtskyddsmedelsregistret kan du också ta del av listan över avförda preparat genom att på söksidan i växtskyddsmedelsregistret välja alternativet ”Sök endast avförda preparat” i ”Avancerad sökning”.

Tukes avför preparat ur växtskyddsmedelsregistret för att

  • tillståndet för preparatet går ut och tillståndsinnehavaren inte har ansökt om förnyat tillstånd, eller
  • tillståndsinnehavaren ansöker om att Tukes ska avföra preparatet ur registret, även om tillståndet fortfarande gäller, eller
  • tillståndet för preparatet upphör och villkoren för förnyat tillstånd inte uppfylls, eller
  • det i en ny bedömning av det verksamma ämnet på EU-nivå konstateras att ämnet inte är säkert. Då kan preparat avföras ur registret mycket snabbt, till exempel Rovral 75 WG som innehåller det verksamma ämnet iprodion.

Preparat som avförs

Preparat som avförs ur växtskyddsmedelsregistret åren 2020 - 2021 finns i tabellen nedan.   
I tabellen nämns om Tukes har angett en tidsfrist för försäljningen och distributionen av preparatet. I allmänhet är tidsfristen ett år innan preparatet avförs ur registret. Efter att preparatet har avförts ur registret får det inte längre användas.   

Preparat Registreringsnummer Datum fram till vilket det är tillåtet att distribuera och sälja preparatet Avförs ur registret, varefter användning inte är tillåten
Plenum 3085 31.5.2019 30.1.2020
Reglone 807 31.8.2019 4.2.2020
Akopro 490 EC 2970 31.5.2019 19.3.2020
Armure 2960 31.5.2019 19.3.2020
Banner Maxx II 3355 31.5.2019 19.3.2020
Basso 1948 31.5.2019 19.3.2020
Bolt XL 3274 31.5.2019 19.3.2020
Bravo Premium 2976 31.5.2019 19.3.2020
Bumper 25 EC 2893 31.5.2019 19.3.2020
Maatilan Propikonatsoli 3040 31.5.2019 19.3.2020
Maatilan Propikonatsoli Duo 2 3019 31.5.2019 19.3.2020
Stereo 312.5 EC 1817 31.5.2019 19.3.2020
Tilt 250 EC 1572 31.5.2019 19.3.2020
Zenit 575 EC 1885 31.5.2019 19.3.2020
Agrimarket CCC 750 3289 30.6.2019 30.6.2020
Cooper Rikkaspray 3371 30.6.2019 30.6.2020
Cooper Rikkatiiviste 3372 30.6.2019 30.6.2020
Danadim Progress 1714 31.12.2019 30.6.2020
Glyfonova Bio 1834 30.6.2019 30.6.2020
Hedonal-MCPA 1546 30.6.2019 30.6.2020
Keeper Bio Spray 3081 30.6.2019 30.6.2020
Keeper Bio Tiiviste 3080 30.6.2019 30.6.2020
Keeper L 2855 30.6.2019 30.6.2020
Perfektion Top 3395 31.12.2019 30.6.2020
Rambo Bio 1929 30.6.2019 30.6.2020
Rambo Bio Spray 1930 30.6.2019 30.6.2020
Roundup Garden 1637 30.6.2019 30.6.2020
Roundup Gold 1934 30.6.2019 30.6.2020
Betanal Expert EC 3129 30.4.2020 1.7.2020
Betanal Progress SE 1708 30.4.2020 1.7.2020
Betasana Duo SC 3074 30.4.2020 1.7.2020
Epok 600 EC 1816 30.9.2019 30.9.2020
Maatilan Metkonatsoli 3027 30.10.2019 30.10.2020
Maatilan Metkonatsoli 2 3052 30.10.2019 30.10.2020
Maatilan Pro-Max 3506 30.10.2019 30.10.2020
Maatilan R-Sulfuroni 2 3105 30.10.2019 30.10.2020
Agrimec 3196 31.10.2019 31.10.2020
Vertimec 018 EC 2837 31.10.2019 31.10.2020
Baymat Ultra 2790 31.12.2019 31.12.2020
Baymat Ultra Käyttövalmis 2797 31.12.2019 31.12.2020
Celaflor Careo torjuntaneste AE 2993 31.5.2020 31.12.2020
Celaflor Careo torjuntaväkevöite 2989 31.5.2020 31.12.2020
Celaflor Careo torjuntarakeet 2991 31.5.2020 31.12.2020
Biscaya OD 240 2889 20.6.2020 3.2.2021
Calypso SC 480 2890 20.6.2020 3.2.2021
Maatilan Tiaklopi 3375 20.6.2020 3.2.2021
Bronco 3324 30.6.2020 30.6.2021
Envision 2001 30.6.2020 30.6.2021
Ranger XL 3313 30.6.2020 30.6.2021
Rodeo XL 3312 30.6.2020 30.6.2021
Roundup Ace 2882 30.6.2020 30.6.2021
Roundup Biactive 2881 30.6.2020 30.6.2021
Roundup Classic XL 3316 30.6.2020 30.6.2021
Roundup Energy 3314 30.6.2020 30.6.2021
Roundup Gold ST 3315 30.6.2020 30.6.2021
Fastac 50 EC 1914 31.7.2020 31.7.2021
Kestac 50 EC 1945 31.7.2020 31.7.2021
Storanet 3292 31.7.2020 31.7.2021
Trinet P 3296 31.7.2020 31.7.2021

I växtskyddsmedelsregistret kan du också ta del av en lista över preparat som avförs ur registret: välj ”Sök endast preparat som avförs” i ”Avancerad sökning” på söksidan i växtskyddsmedelsregistret.