Hoppa till innehåll

Antalet ögonskador ökade vid förra årsskiftet – kom ihåg att använda skyddsglasögon även när du tittar på fyrverkerier under det här nyåret!

Mediatiedote
Utgivningsdatum 29.12.2022 11.34 | Publicerad på svenska 29.12.2022 kl. 14.50
Pressmeddelande

Antalet ögonskador som orsakats av fyrverkeripjäser har ökat redan två år i följd. Vid årsskiftet i fjol fick 21 personer ögonskador, jämfört med 11 ögonskador året innan och bara fem ögonskador året före det. Det bästa sättet att undvika ögonskador är att använda skyddsglasögon. Skyddsglasögon är obligatoriska för dem som avfyrar fyrverkeripjäser och rekommenderas även för dem som tittar på fyrverkerier. Ungefär hälften av dem som drabbades av ögonskador vid nyåret i fjol var åskådare av fyrverkerier. En del av de skadade var barn och ungdomar.

Antalet ögonskador har minskat på lång sikt, men antalet skador varierar från år till år. Innan de restriktioner som lagstiftningen införde 2010 var antalet ögonskador betydligt större än för närvarande.  Uppgifterna har hämtats från statistik som förs av Finlands Ögonläkarförening.

Ge inte fyrverkeripjäser i händerna på barn och ungdomar!

Av ögonskador drabbades också barn och ungdomar, av vilka några själva hade tänt fyrverkeripjäser. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att fyrverkeripjäser är explosiva varor och att användningen av dem endast är tillåten för myndiga personer. Fyrverkeripjäser får under inga omständigheter ges i händerna på barn.

Också de som tittar på fyrverkerier bör bära skyddsglasögon och se till att de står på ett säkert avstånd

Skyddsglasögon är obligatoriska för den som tänder en fyrverkeripjäs och rekommenderas även för fyrverkeriets åskådare. Hälften av dem som drabbades av ögonskador i fjol var åskådare av fyrverkerier. Det är mycket troligt att dessa skador skulle ha kunnat undvikas genom att använda skyddsglasögon. 

Enligt de skadade hade fyrverkeripjäserna i de flesta fall fallit omkull och flugit mot dem. När man följer med fyrverkerier bör man också komma ihåg att hålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd. Föräldrarna bör se till att barnen håller sig tillräckligt långt borta från fyrverkerierna. Fyrverkeripjäser kan ibland flyga åt fel håll och orsaka en risk för utomstående.

– Man kan förhindra att fyrverkeripjäsen faller omkull genom att följa bruksanvisningen och stöda grytorna noggrant, till exempel med stenar, säger överinspektör Jonas Sjelvgren från Tukes.

Hurdana skyddsglasögon bör du skaffa?

Alla glasögon skyddar inte ögonen på samma sätt som riktiga skyddsglasögon. När du skaffar skyddsglasögon ska du uppmärksamma följande: skyddsglasögonen ska vara försedda med bland annat med CE-märkning samt tillverkarens uppgifter och bruksanvisningar på finska och svenska. Kontrollera också att skyddsglasögonen är avsedda för skydd mot gnistor, stänk och flygande skräp. Ordentliga skyddsglasögon sitter bra på ansiktet och hindrar stänk från att komma i ögonen från alla håll.

Myndigheterna kontrollerar inte fyrverkeripjäser på förhand

Enligt en enkät som Tukes lät göra tror 87 procent av finländarna att myndigheterna förhandsgranskar fyrverkeripjäserna. Det stämmer inte. Ansvaret för fyrverkeripjäsens säkerhet vilar på tillverkaren, importören och distributören.

Importören är skyldig att på marknaden släppa ut endast sådana fyrverkeripjäser som uppfyller de krav som ställs på dem. Fyrverkeripjäserna ska vara försedda med korrekta märkningar och åtföljas av nödvändiga dokument. Importören ska i samband med fyrverkeripjäsen också uppge sitt namn och sina kontaktuppgifter. Distributören är skyldig att till sitt utbud endast ta sådana produkter som är försedda med korrekta märkningar och dokument.

Fyrverkeripjäserna ska uppfylla de säkerhetskrav som föreskrivs i lag och risken de medför ska vara så liten som möjligt. Fyrverkeripjäser och andra pyrotekniska artiklar som säljs i Finland ska vara CE-märkta. Dessutom ska produkten innehålla anvisningar om korrekt användning och förvaring samt produktinformation på finska och svenska.

Tukes utövar tillsyn över fyrverkeripjäser genom stickprov

Tukes utövar på basis av risk och genom stickprov tillsyn över att fyrverkeripjäser stämmer överens med kraven. Tillsynen fokuserar särskilt på försäljningen av fyrverkeripjäser vid årsskiftet och i tillsynen kontrolleras fyrverkeripjäser som säljs till konsumenter.

I år kommer tillsynen över fyrverkeripjäser att utföras vid försäljningsställen den 27–28 december i samarbete med lokala räddningsverk inom följande områden: Tammerfors, Björneborg, Villmanstrand, S:t Michel, Borgå, Lovisa, Kouvola och Kotka. I Tukes tillsyn ägnas uppmärksamhet åt produkternas märkning, bruksanvisningar och yttre skick.

Räddningsverken övervakar försäljningsställen för fyrverkeripjäser

Fyrverkeripjäser överlåts till konsumenter endast på försäljningsställen som godkänts av räddningsmyndigheten. Under försäljningsperioden för fyrverkeripjäser kontrollerar räddningsverken säkerhetsarrangemangen vid de försäljningsställen som finns inom deras områden, bland annat vad gäller lagring av fyrverkeripjäser, utrymningsvägar och personalens kvalifikationer.

Räddningsverken kan också fastställa regionala begränsningar för användningen av fyrverkeripjäser. Användningen av fyrverkeripjäser kan förbjudas i områden där användningen av dem har ansetts medföra särskild risk för en stor skara människor eller till exempel för en historisk byggnadsmiljö. Kontrollera eventuella begränsningar i kommunikationskanalerna för räddningsverket i din region.

På försäljningsställena finns anvisningar om vad man ska göra med en fyrverkeripjäs som inte fungerar. I första hand kan produkten returneras till försäljningsstället eller importören.

Tukes driver en kampanj för en säker användning av fyrverkeripjäser

Tukes genomför i TikTok en influencersamarbetskampanj som särskilt riktas till de unga. Huvudbudskapet i kampanjen är ”Ta hänsyn till dig själv och andra – säker avfyrning av fyrverkeripjäser är inte raketvetenskap”. I samarbetet deltar TikTok-påverkarna Arttu Laitinen, Chimbula och Weksi. Kampanjens teman syns också i Tukes egna kanaler i sociala medier.

Mer information: 

Överinspektör Jonas Sjelvgren, tfn 029 5052 114
Sektionschef Paula Porkola, tfn 029 5052 081
e-postadresser har formatet: [email protected]

Läs mer:

Anvisningar för fyrverkerier

Tillbaka till toppen