Hoppa till innehåll

Hjälp pollinerare och använd naturenliga metoder för att bekämpa ogräs och skadedjur i hemmaträdgården

Mediatiedote
Utgivningsdatum 13.5.2020 8.38 | Publicerad på svenska 14.5.2020 kl. 9.19
Pressmeddelande

En hemmaträdgård är en fröjd för ögat och att sköta trädgården är en trevlig syssla under rådande corona-förhållanden. Samtidigt oroar sig många naturvänner för pollinerarnas öde. Behövs kemiska växtskyddsmedel för att få hemmaträdgården att blomma eller klarar man sig med naturliga metoder? Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) rekommenderar användning av naturenliga metoder för hemmaträdgården.

Bild 1: Pollinerarna är viktiga på många olika sätt

Pollinerarna är viktiga på många olika sätt

Många trädgårdsväxter, såsom äpple, buskblåbär och hallon, behöver pollineras av insekter för att ge skörd.  De flesta odlingsväxter producerar en rikligare skörd med bättre kvalitet tack vare insektspollinering. Pollineringen påverkar även bärens smak, eftersom den ökar deras sockerhalt.

Om du vill försäkra dig om att pollinerare trivs i din trädgård kan du låta smörblomma och klöver blomma i åtminstone en del av trädgården. Under våren lockar vide i utkanten av trädgården rikligt med pollinerare och under hösten mjölkört. Det lönar sig att välja växter och buskar som innehåller rikligt med nektar och drar till sig pollinerare, såsom oregano, geranium och gullrips.

Hur sköter jag min trädgård på ett naturenligt sätt?

Det finns välfungerande naturliga alternativ till kemiska växtskyddsmedel.  Med förebyggande åtgärder såsom att ta hand om markens skick och placera växterna rätt är det möjligt att främja växternas hälsa och minska behovet av bekämpning. Bekämpningen kan även utföras genom att rensa eller bränna bort ogräs. Vid bekämpningen är det även möjligt att använda medel, så kallade ”basic substances”, vars användning regleras i lagstiftningen om växtskyddsmedel, men som i huvudsak används för annat än växtskydd. Sådana är bland annat solrosolja, fruktos och nässelextrakt. Tips för kemikaliefritt växtskydd i hemmaträdgården finns på Tukes webbplats.

Så här bekämpar du ogräs utan kemiska växtskyddsmedel

– Rensning är det traditionella sättet att bli av med ogräs.
– Marktäckande växter dämpar ogräsets tillväxt.
– Täckmaterial dämpar ogräsets tillväxt.
– Ett maskrosjärn är ett bra sätt att rensa maskros.
– Ogräs runt stenlagda och belagda områden kan brännas bort.
– Var noggrann så att dekorationsväxterna i din trädgård inte sprider sig till den omgivande naturen. Använd mekaniska hinder runt planteringarna och lämna inte växtavfall på platser där växterna kan sprida sig till omgivningen.

voikukkarauta

Bild 2:Ett maskrosjärn är ett bra sätt att rensa maskros.

Om du ändå använder växtskyddsmedel, följ anvisningar och begränsningar

Om du trots allt väljer att använda växtskyddsmedel i din egen trädgård ska du garantera din egen och andras säkerhet samt miljösäkerheten och följa bruksanvisningen. I Finland är det tillåtet att använda enbart växtskyddsmedel som är godkända av Tukes. Godkända växtskyddsmedel finns på Tukes webbplats.

Produkterna får användas endast för de ändamål som anges på förpackningen. Dessutom ska de bruksmängder och användningsbegränsningar som anges på förpackningen följas. Du får till exempel inte bespruta närmare ett vattendrag än vad om anges som skyddsavstånd på förpackningen.

EU ställer krav på minskade skadeverkningar av användning av växtskyddsmedel

Inom EU finns krav på att medlemsländerna ska minska dels de hälso- och miljörisker som användningen av olika växtskyddsmedel ger upphov till, dels sitt beroende av kemisk bekämpning. Ett av kraven är att en professionell användare eller en person som köper och använder preparat som godkänts för yrkesbruk ska ha växtskyddsexamen. Användning av preparat som godkänts för yrkesbruk kräver sådan personlig skyddsutrustning som privatpersoner inte anses ha tillgång till.

I Tukes växtskyddsmedelsregister   hittar du växtskyddsmedel som är godkända för konsumentbruk med sökordet konsumentbruk och dessa kan köpas och användas fritt utan växtskyddsexamen

Kotipuutarha

Bild 3: Hemmaträdgård

Mer information:

Kaija Kallio-Mannila, sektionschef, tfn 029 5052 036
Eija-Leena Hynninen, ledande expert, tfn 029 5052 049
e-post: [email protected]
 

Länkar:             

Sommartomtens kemikalier

Hem och fritid/Skadegörare i hemmet och trädgården/Växtskyddsmedel

Handlingsprogrammet för hållbar användning av växtskyddsmedel

Ansökning om tillstånd för växtskyddsmedel

Medel för yrkesbruk och konsumentbruk