Hoppa till innehåll

Barnkläder som medför risk för strypning har dragits bort från marknaden

Mediatiedote
Utgivningsdatum 22.11.2023 9.00 | Publicerad på svenska 22.11.2023 kl. 9.25
Pressmeddelande

I år har Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) dragit bort barnkläder som medför fara från marknaden. Farliga barnkläder har exempelvis sålts på nätbutiksplattformen HobbyHall.fi samt i Kukuti Oy:s stenfots- och nätbutik. Säljarna har varit flera olika företag. Dessa plagg har i huvan eller området kring halsen haft snören som kan medföra risk för strypning. Även en stickinstruktionsbok belades med återkallelse och böckerna i lager reviderades eftersom boken innehöll farliga instruktioner för barnkläder.

Tukes har tagit emot flera anmälningar från konsumenter om snören i barnkläder som inte överensstämmer med kraven. Utifrån anmälningarna från konsumenter har Tukes kontaktat flera återförsäljare och tillverkare av barnkläder samt aktörer som upprätthåller onlinemarknadsplatser på vilkas webbplatser farliga produkter har bjudits ut.  I de fall som Tukes fått kännedom om har barnkläderna med snören dragits tillbaka från försäljning. 

I fallet med farliga instruktioner för barnkläder gjordes en frivillig återkallelse av stickinstruktionsboken och till de konsumenter som köpt boken skickades en varning om instruktionerna. Ett plagg som stickas enligt bokens instruktioner kan medföra risk för strypning på grund av dragsnoddarna kring halshålet.  Meddelanden har publicerats på webbplatsen Farliga produkter om den aktuella stickinstruktionsboken och om det farliga barnplagget

Konsumenter som köpt kläder som har band eller dragsnoddar i huvan och i området kring halsen till barn kan även själva ta bort snörena eller snoddarna. 

Kläder för små barn får inte ha dragsnoddar i området kring halsen eller i huvan 

Enligt standarden SFS-EN 14682, som gällt sedan 2015, får det i kläder avsedda för barn under 7 år (storlek upp till 134 cm) inte finnas dragsnoddar kring huvan och halshålet, eftersom de medför risk för att fastna och risk för strypning. Fara kan uppstå i situationer där ett snöre eller en snodd fastnar till exempel i en klätterställning, skidlift, buss- eller hissdörrar eller rulltrappor.

Av samma anledning får det inte heller i kläder för större barn (7–14-åringar) finnas fritt hängande ändor i dragsnoddar i huvud- och halsregionen. Även snören som knyts bakom nacken är förbjudna. Långa snören även på andra ställen, till exempel i midjan eller byxbenen, kan medföra olycksrisk om de fastnar. 

Säkerhetsanvisningarna ska följas även i kläder av egen tillverkning

Också när man tillverkar kläder själv för barn ska säkerheten beaktas i kläderna och deras anvisningar. Särskilt när det gäller kläder för små barn som man tillverkar själv ska användning av snören och dragsnoddar i huvor och halshålet samt på ryggsidan undvikas på grund av risken för strypning eller kvävning. På grund av kvävningsrisken ska dessutom små delar, såsom dekorationer, knappar och tryckknappar i kläder för barn under tre år undvikas, säger överinspektör Suvi Teräslahti vid Tukes. 

Tillverkaren, importören och försäljaren ansvarar för barnklädernas säkerhet

Tillverkarna, importörerna och försäljarna av barnkläder är ansvariga för produkternas överensstämmelse och för att produkterna inte medför fara för användaren. På motsvarande sätt är även den som utarbetar och publicerar anvisningar för sömnads- eller trådarbete för barnkläder ansvarig för att anvisningarna är säkra. 

Tukes utövar riskbaserat och genom stickprov tillsyn över barnklädernas säkerhet. Barnkläder, leksaker eller barnartiklar kontrolleras inte i förväg.

Anmälningar om produkter som misstänks vara farliga kan göras med den blankett som finns på Tukes webbplats. Tukes publicerar information om produkter som dragits bort från marknaden på webbplatsen Farliga produkter

Mer information:
Överinspektör Suvi Teräslahti
Tfn 029 5052 279
e-postadresserna har formatet: [email protected]
 

 

Tillbaka till toppen