Blogg: Säkerheten i hästbranschen före och efter corona

15.4.2020 8.47
Pressmeddelande

Ett stort antal stallar och andra företag har hamnat i ekonomiska svårigheter när kundantalen har rasat p.g.a. coronasituationen. Hästarna äter ju och ska vårdas varje dag oberoende av världssituationen. En del av stallar och ridskolor har avbrutit sin verksamhet, en del har fortsatt i mindre skala eller tillämpar andra ändringar. Det är viktigt att följa myndigheternas anvisningar och föreskrifter för att få epidemin under kontroll. Om man erbjuder en tjänst ska man i den rådande situationen fästa särskild uppmärksamhet på de risker och faror den kan medföra. Hästbranschen vill säkert inte belasta hälsovården under coronatiden. Därför är det nu en ypperlig tid att ta i bruk olycksbokföringen! Under den rådande situationen ska man inte börja utveckla några nya tjänster vars risker man inte ännu känner till.

Olycksbokföringen hjälper till att klargöra hurdana tjänster man för närvarande kan erbjuda

Olycksbokföringen är ett ypperligt verktyg för hästföretagare i den nuvarande svåra situationen. Med hjälp av olycksbokföringen blir det lättare för företagare att se hurdana tjänster är säkra att erbjuda kunderna under dessa undantagsförhållanden. Med olycksbokföringen blir det lättare att hitta svar t.ex. på följande frågor:

– Finns det någon tjänst i den egna verksamheten där det finns tydligt färre riskfaktorer och där det sker färre olyckor?
– Hur påverkar den minskade motionen hästarna på ridskolan?
– Har arbetstagarna hållit sig friska? – Har du som företagare en plan om du själv blir sjuk?
– Hur kan tjänsten erbjudas så att smittorisken är så liten som möjligt?
– Hur har stallreglerna framställts hos dig och framför allt, hur har de anammats?

När kunderna intresserar sig för hästskötsel utökas även säkerheten

Flera företagare har berättat att enligt vad de har erfarit sedan en längre tid är allt fler hobbyryttare inte intresserade av hästskötsel, utan bara av ridning. Ridning är en mångfacetterad och krävande idrottsgren som förutsätter även andra kunskaper än ridkunskaper. Att känna till hur hästen är som ett djur och dess beteende är väldigt viktigt både för amatörer och yrkesmänniskor.

”Horsemanship” påverkar även säkerheten. Om man kan förutse hästens beteende kan man i bästa fall undvika skador.  Tidigare tillbringade man mycket tid på stallet: stallföretagaren fick hjälp samtidigt som man lärde sig viktig kunskap om hästar. Idag är situationen en annan än på det gamla goda 80-talet, men horsemanship bör läras ut antingen i samband med ridlektionerna eller på separata kurser. Det finns gott om kunskap och forskning om saken. Hur ska vi få hobbyryttare att bli intresserade av saken?

Bär hjälm även vid hästskötsel

Internationell forskning rekommenderar att man använder hjälm vid ridning och lyckligtvis är detta också på en bra nivå i Finland. Tukes rekommenderar att man använder hjälm även vid hästhantering. Ridskolornas kunder kan ta hjälmen på sig redan då de kommer till stallet. Man ska även komma ihåg att även hjälmar har en bäst före datum. Hjälmar i allmän användning ska alltid bytas ut mot nya om hjälmen får bucklor. Nyare hjälmar har testats mer än de gamla, varför vi rekommenderar att man uppdaterar hjälmarna till en nyare modell.

Vad vi vet om olyckor som har samband med hästar

De två dödsfall som nyligen inträffat i Sverige vid hästhantering har väckt oro. Men vad säger forskning egentligen om olyckor som har samband med hästar?

I en holländsk studie följde man upp olyckor vid ridning och hästhantering under fem år. De flesta olyckorna skedde när man föll av hästen. De vanligaste skadorna var på huvudet och de övre extremiteterna. Då hästen hanterades från marken var de vanligaste skadorna på hästhanterarens nedre extremiteter och ansikte.

I USA och Storbritannien har man undersökt hur användning av hjälm förebygger hjärnskakningar. Undersökningen genomfördes bland galoppryttare och kan därmed inte jämföras rakt av på andra ridningsgrenar. Materialet bevisar dock att det finns behov för vidare utveckling av hjälmar. Med rätt slags hjälmar kan man minska allvarliga skador på huvudet.

I en tysk artikel har man beskrivit hurdana skador på huvudet kan förekomma vid ridning med eller utan hjälm. De som ridit utan hjälm och fallit av hästen hade tydligt mer av t.ex. subduralblödningar och i denna grupp hade även ett dödsfall rapporterats.

En svensk undersökning tog ett något annorlunda perspektiv på olyckor: hur ridningsolyckor påverkar den offentliga hälsovården ekonomiskt. I denna långvariga undersökning hade man samlat in rikligt med data om ridolyckor. I Sverige avlider i genomsnitt 3 människor varje år i hästolyckor och ca 2 000 skadas allvarligt. Även i den svenska undersökningen vad skador på huvudområdet de vanligaste.

På basis av dessa undersökningsresultat vill jag ställa en fråga till alla stallföretagare: hurdan kondition har hjälmarna på ditt stall och använder kunderna hjälm även vid hästskötsel?  Jag vill även uppmana stallföretagarna att granska sina egna tjänster och de risker som de kan medföra. Under undantagsförhållanden ska man endast erbjuda de tjänster som inte innebär någon hög risk. Vi ska tillsammans se till att ridolyckor inte belastar sjukvården under coronaepidemin.

Överinspektör Kielo Kestinmäki
Skribenten övervakar säkerheten av ridtjänster.

Länkar:

Beware of the force of the horse: mechanisms and severity of equestrian-related injuries

Do equestrian helmets prevent concussion? A retrospective analysis of head injuries and helmet damage from real-world equestrian accidents

Impact of helmet use in equestrian-related traumatic brain injury: a matched-pairs analysis

Equestrian-related injuries, predictors of fatalities, and the impact on the public health system in Sweden 

Tjänster som tillhandahålls konsumenter