Hyppää sisältöön

Blogi: Hevosalan turvallisuus ennen ja jälkeen koronan

Julkaisuajankohta 15.4.2020 8.47
Tiedote

Lukuisat tallit ja muut yritykset ovat joutuneet taloudelliseen ahdinkoon, kun asiakasmäärät ovat vähentyneet koronatilanteen takia. Hevoset kun syövät ja vaativat hoitoa jokaisena päivänä muusta maailmantilanteesta riippumatta. Osa talleista ja ratsastuskouluista on keskeyttänyt toimintansa, osa on jatkanut pienemmässä mittakaavassa tai muuten soveltaen. Tärkeää on, että tilanteessa noudatetaan viranomaisten ohjeita ja määräyksiä, jotta epidemia saadaan kuriin. Jos palvelua tarjotaan, on sen riskeihin ja vaaroihin kiinnitettävä tässä tilanteessa erityistä huomiota. Hevosala ei varmasti halua olla kuormittamassa terveydenhuoltoa näinä aikoina. Siksi juuri nyt on aika ottaa onnettomuuskirjanpito esiin! Tässä tilanteessa ei kannatta kehittää mitään uutta palvelua, jonka riskejä ei vielä tunneta.

Onnettomuuskirjanpito auttaa miettimään, millaista palvelua voit nyt tarjota

Onnettomuuskirjanpito on oivallinen työkalu hevosyrittäjälle tässä haastavassa tilanteessa. Se auttaa yrittäjää miettimään, millaista palvelua voin tällä hetkellä näissä poikkeusoloissa turvallisesti tarjota. Kirjanpito auttaa löytämään vastauksia esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

– Onko joku palvelumuoto sellainen, missä omassa toiminnassa on selkeästi vähemmän riskitekijöitä ja tapaturmia tapahtuu vähemmän?

– Miten ratsastuskouluhevosiin vaikuttaa vähentynyt liikunta?

– Ovatko työntekijät terveinä? Oletko yrittäjänä varautunut siihen, että itse sairastut?

– Miten palvelua tarjotaan niin, että tartuntariski taudeille on mahdollisimman pieni?

– Miten tallin säännöt ovat sinun tallissasi kerrottu ja ennen kaikkea sisäistetty.

Kun saat asiakkaat kiinnostumaan hevostaidoista, turvallisuuskin paranee

Moni yrittäjä kertoo kokeneensa jo pidempään, että entistä useampi ratsastuksen harrastaja ei ole kiinnostunut hevosen käsittelyyn liittyvistä asioista. Vain ratsastus kiinnostaa. Lajina ratsastus on monimuotoinen ja vaativa, ja edellyttää muitakin taitoja, kuin ratsastamisen. Hevosen tunteminen eläimenä ja sen käyttäytymiseen perehtyminen ovat todella tärkeitä asioita niin harrastajille kuin ammattilaisillekin.

Hevostaidot vaikuttavat myös turvallisuuteen. Jos hevosen käyttäytymistä osataan ennakoida, voidaan parhaimmassa tapauksessa välttää loukkaantumisia.  Aikaisemmin tallilla viettiin paljon aikaa: samalla tuli autettua talliyrittäjää ja opittua tärkeitä hevostaitoja. Nykyään tilanne on toisenlainen kuin kultaisella 80-luvulla, mutta hevostaitoja pitäisi opettaa joko ratsastustuntien ohessa tai erillisillä kursseilla. Tietoa ja tutkimusta on olemassa paljon, miten saisimme harrastajat kiinnostumaan enemmän aiheesta?

Kypärä päähän myös hoitotilanteissa

Kansainvälinen tutkimus puoltaa kypärän käyttöä ratsastaessa ja onneksi se onkin Suomessa hyvällä tasolla. Suosittelemme Tukesissa kypärän käyttöä myös hevosen hoitotilanteissa. Ratsastuskoulujen asiakkaat voivat laittaa kypärän päähänsä jo tallille tullessaan. Kypärän käytön lisäksi pitää muistaa, että kypärä ei ole ikuinen, vaan silläkin on parasta ennen -päivämäärä. Myös yleisessä käytössä olevat kypärät pitää vaihtaa uusiin aina, kun kypärä kolhiutuu. Uudenmalliset kypärät ovat aiempaa enemmän testattuja, joten suosittelemme kypärien päivitystä uudempaan malliin.

Mitä tiedämme hevosiin liittyvistä onnettomuuksista

Viime aikoina Ruotsissa tapahtuneet kaksi kuolemantapausta hevosen käsittelytilanteessa ovat herättäneet huolta. Mutta mitä oikeastaan tiedämme hevosiin liittyvistä onnettomuuksista tutkimusten valossa?

Hollantilaisessa tutkimuksessa oli tehty viiden vuoden ajalta seurantaa ratsastus- ja hevosenkäsittelytapaturmissa. Eniten tapaturmia tapahtui selästä putoamisissa. Useimmin vammat olivat pään ja yläraajojen alueella. Hevosten maastakäsittelytilanteissa vammoja saivat erityisesti käsittelijän alaraajat ja kasvot.

USA:ssa ja Britanniassa on tutkittu, miten kypärän käyttö ehkäisee aivotärähdyksiä. Tutkimus oli tehty laukkaratsastajien keskuudessa, eikä sen vertailu aivan sovi muihin lajeihin. Kuitenkin aineistosta käy ilmi, että kypärien jatkokehittämiselle on tarvetta. Oikeanlaisilla kypärillä voidaan vähentää vakavia päävammoja.

Saksalaisessa artikkelissa oli tehty havaintoja, millaisia päävammoja syntyy, kun käyttää tai ei käytä kypärää ratsastaessa. Ilman kypärää ratsastaneilla ja pudonneilla oli selkeästi enemmän esimerkiksi kallon sisäisiä verenvuotoja. ja lisäksi tässä ryhmässä oli raportoitu myös yksi kuolemantapaus.

Ruotsalainen tutkimus lähestyi tapaturma-asiaa hieman eri näkökulmasta: mitkä ovat ratsastusonnettomuuksien taloudelliset vaikutukset julkiseen terveydenhuoltoon. Pitkäaikaisessa tutkimuksessa oli kerätty paljon dataa onnettomuuksista. Ruotsissa menehtyy keskimäärin 3 ihmistä vuosittain hevosonnettomuuksissa ja vakavia loukkaantumisia on noin 2000. Ruotsalaistenkin tutkimuksessa päävammat korostuivat.

Tutkimustulosten perusteella haluan esittää yhden kysymyksen kaikille talliyrittäjille: missä kunnossa ovat tallisi kypärät ja ovatko kypärät päässä asiakkailla myös hoitotilanteissa.  Lisäksi kannustan tarkastelemaan omia palveluita ja niiden riskejä. Tarjotaan poikkeusaikoina vain niitä vähäriskisimpiä toimintoja. Varmistetaan yhdessä, etteivät ratsastusonnettomuudet kuormita terveydenhuoltoa epidemia-aikana.

Kuvassa Kielo Kestinmäki seisoo hevosen vieressä kypärä päässä 

Ylitarkastaja Kielo Kestinmäki,
kirjoittaja valvoo ratsastuspalvelujen turvallisuutta

LInkit:

Beware of the force of the horse: mechanisms and severity of equestrian-related injuries

Do equestrian helmets prevent concussion? A retrospective analysis of head injuries and helmet damage from real-world equestrian accidents

Impact of helmet use in equestrian-related traumatic brain injury: a matched-pairs analysis

Equestrian-related injuries, predictors of fatalities, and the impact on the public health system in Sweden

Kuluttajille tarjottavat palvelut