Hoppa till innehåll

Blogg: Lämpar sig material som tagits ur användning alltid för återanvändning?

28.8.2019 10.39
Nyhet

Utgör material som tagits ur användning alltid en bra råvara? Ja och nej – svaret beror på användningssyftet. Vid återanvändning och återvinning av material finns det några saker man bör tänka på. Då du kommer ihåg följande fyra saker kommer du lätt igång.

1. Återanvändning med eftertanke

Vid återanvändning lönar det sig att beakta för vilket användningssyfte materialet ursprungligen är avsett, eftersom materialet kan innehålla kemikalier som är skadliga för hälsan eller miljön. Exempelvis gamla sliprar eller elstolpar som är impregnerade med träskyddsmedel är inte avsedda att användas runt trädgårdslandet eller som material för ett trädgårdsbord på grund av de skador för hälsan och miljön som de är förknippade med. Stolpar eller sliprar som tagits ur användning får inte överlåtas till konsumenter för återanvändning.

Lär känna det ursprungliga materialet innan återanvändning och ta reda på om det innehåller skadliga kemikalier! Exempelvis innerslangen i cykeln eller kretskortet i en gammal dator ska inte användas i smycken som kommer i kontakt med huden!

2. Skölj ur mjölkförpackningar innan du för dem till återvinning

Exempelvis mjölkförpackningar ska man skölja ur och låta torka innan man för dem till återvinning. Genom att göra detta avlägsnar man spår av mjölk som fungerar som grogrund för mikrober. Tillväxten av mikrober försämrar återvinningsmaterialets kvalitet och försvårar återanvändning av kartong.

Det lönar sig alltid att skölja ur förpackningar, eftersom man måste använda biocider som förhindrar mikrobtillväxt för att förbättra kvaliteten hos smutsig råvara. Ju renare råvaran är, desto mindre är behovet av att använda kemikalier som är farliga för hälsan och miljön vid återanvändningen. Det är bättre att sortera smutsig kartong som blandavfall.

3. Sortera inte all slags plast för återvinning

Märkningen 3 eller 03 på plastförpackningar innebär att materialet är PVC-plast och ska sorteras som blandavfall. Övrig förpackningsplast, även förpackningsplast utan märkning, kan sorteras som förpackningsplast. Rengör plastförpackningar vid behov. Släng smutsig plast som blandavfall.

Exempelvis sortering av PVC-plast som återvinningsplast försämrar återvinningsmaterialets kvalitet och innebär i värsta fall att det inte lämpar sig för återvändning. 

I kärlet för plastinsamling ska man dock inte lämna alla förpackningar, även om de till sitt material är plast som lämpar sig för återvinning. För exempelvis följande produktförpackningar till insamling av farligt avfall istället för plastinsamling:

  • målfärg
  • lack
  • biocidprodukter, såsom insekt- och råttgift 
  • växtskyddsmedel.

De är ofta skadliga för hälsan och miljön och lämpar sig inte för återvinning.

Närmare anvisningar för återvinning för finns på kemikaliens förpackning och för växtskyddsmedels del på Tukes webbplats och på adressen www.kierratys.info.

4. Kontrollera anvisningarna för förstöring på förpackningen

Problemavfall blev farligt avfall med en lagändring. Du kan undvika problem förorsakade av farligt avfall genom att hantera kemikalier på ett riktigt sätt. Kontrollera varningsmärken på förpackningens etikett och eventuella anvisningar för förstöring på kemikalien och/eller dess förpackning. Du är skyldig att förhindra fara eller skada förorsakad av avfall genom att förstöra avfallet på ett riktigt sätt.

Farligt avfall är dock inte alltid ett problem, utan kan utgöra återvinningsduglig råvara. Exempel på detta är uppfinningar där spårämnen i batterier används vid tillverkningen av näringslösningar.

Läs mer på www.luulotpoiskemikaaleista.fi och fråga oss vid behov. Diskussionen fortsätter även i de sociala medierna: #slåhålpåmyternakringkemikalier #luulotpoiskemikaaleista

Tiia Salamäki

överinspektör, kemikalieprodukter
tfn 029 5052 632
E-postadresserna har formatet [email protected]

Mer information

Ditt eget lokala avfallsbolag
www.vaarallinenjate.fi/sv/
Förvaring och förstöring av växtskyddsmedel
Förpackningar och förpackningsavfall

Biosidit Kemikaalit: CLP, REACH, pesuaineet, POP, VOC Kuluttajatuotteet