Blogg: Påståenden om säkerheten av snöskotersafarier

18.1.2019 13.43
Pressmeddelande

Yle behandlade säkerheten av snöskotersafarier 15.1.2019

Artikeln (på finska) finns här och nyhetsklippet här.

Ämnet väckte debatt och kommenterades flitigt på Yles webbplats. Jag har samlat några av de påståenden som framförts i debatten och bemöter dem här.

”Snöskotersafarier säljs som paket redan långt innan besökarna anländer till Finland.”

Det stämmer, precis som Jaakko Leinonen också har beskrivit i sin artikel. Här är problemet att kunden inte alltid vet vad hen har bokat, vad som förväntas av honom eller henne, hurdana risker förknippas med snöskotersafarin och om hen kan delta i safarin på ett säkert sätt. Tjänsteleverantören ska emellertid försäkra sig om att tjänsten är säker för alla kunden som deltar i den. Vi har också uppmanat safariföretagare att utvidga sitt tjänstesortiment så att oerfarna snöskoterförare skulle erbjudas säkrare alternativ än de nuvarande.

”Det är löjligt att jämföra snöskotrar med nöjesattraktioner.”

Jag instämmer helt! Det är väldigt svårt att jämföra antalet olycksfall vid olika tjänster på ett tillförlitligt sätt och i praktiken är det även onödigt, eftersom det inte bidrar till förbättringar av säkerheten av någon av de tjänster som jämförs.

”Det kan finnas hundratals personer i en grupp, och tidtabellerna måste stämma överens med bussarna och flygtrafiken.”

Tjänsteleverantören ska fastställa gruppstorlekarna för sin tjänst så att tjänsten kan genomföras på ett säkert sätt. Ju fler kunder, desto mer planering och personalresurser krävs det. Tjänsten får inte medföra risk för kunderna även om gruppen är större.

”Att föreställa sig att det aldrig ska inträffa ens en olycka är en precis lika absurd idé som att det aldrig ska hända ens en trafikolycka i Finland.”

Det här stämmer, men det krävdes inte heller i artikeln. Hur som helst sker det för många olyckor på snöskotersafarier, och det skulle vara möjligt att undvika en stor del av dem.

”Hotellen borde ha virtuella snöskoterstudior där man ska köra 1 timme innan man får köra en riktig snöskoter.”

Det här är ett bra förslag som det är skäl att utveckla vidare!

"Det är ju typiskt att i Finland blir det genast förbud och begränsningar om det sker några olyckor.”

Tukes övervakar säkerheten av konsumenttjänsterna och har möjlighet att förbjuda eller avbryta tjänster som är för farliga för kunderna. Detta är emellertid inte fallet här. Vid övervakning vägleds tjänsteleverantören alltid först att förbättra tjänstens säkerhet. Tukes fastställer inte några metoder med vilka säkerheten kan förbättras, utan tjänsteleverantören kan välja metoderna själv. Förbud är inte den primära övervakningsmetoden.

”Skador som skett vid ren- och hundspannssafarier nämns inte alls.”

Tukes övervakar även dessa safarier. Åtminstone hittills har man inte observerat motsvarande olycksantal som vid snöskotersafarier, men Tukes får inte heller kännedom om alla olyckor. Alla olyckor som sker vid denna typ av tjänster bör anmälas till Tukes, t.ex. via e-post till adressen kirjaamo (at) tukes.fi.

”Överinspektören lyckades urskilja kvinnliga snöskoterförare. Samt thailändare.”

Jaakko betonade kvinnors andel av olyckorna, det är sant. Avsikten var inte att förminska kvinnors körförmåga eller peka ut kvinnliga snöskoterförare i synnerhet, och denna del av artikeln kanske lämnade en del att önska. Samtidigt är det ju så att äldre kvinnors andel av olyckorna sticker ut i statistiken. Vi vet inte säkert varför det är så, men det verkar sannolikt att snöskotersafarierna är för krävande med tanke på äldre kvinnors körförmåga, körerfarenhet eller fysisk styrka. Det är inte fråga om manschauvinism eller sexism här. Tidigare har man antagit att särskilt unga män som kör fort är särskilt olycksbenägna vid snöskotersafarier, men det ser inte ut att vara så.

Vad tycker du? Berätta om dina egna erfarenheter, anmäl olyckor eller lämna respons via e-post eller på Twitter!

Mervi Murtonen
ledande expert, konsumenttjänster

@MerviMurtonen

Ytterligare information: Sidan Snöskotertjänster på tukes.fi