Bra praxis: Standarder leder till bättre säkerhet

14.10.2020 9.32
Nyhet

Standarder är gemensamt överenskommen praxis. En standard beskriver hur en produkt, funktion eller tjänst tryggt kan förverkligas. Att uppfylla standarder är ett sätt att visa att produkter eller tjänster är lagenliga, åtminstone då det gäller de krav som ställs i standarden.

Enbart att uppfylla standarder är inte tillräckligt. I synnerhet för tjänsters del bör man även beakta kraven enligt konsumentsäkerhetslagen, såsom kravet på att utarbeta ett säkerhetsdokument eller föra bok över olyckor.

Företag är tvugna att följa lagar, men användningen av standarder är frivillig. Även Tukes använder standarder för att bedöma säkerheten för produkter och tjänster samt huruvida de uppfyller fastställda krav.

De senaste standarderna som gäller tjänster är t.ex. 

 • SFS 4424:2020 Skyltar för motions- och friluftsleder, vars syfte är att förnya och harmonisera skyltar för t.ex. friluftsleder, lekplatser och motionsleder.
 • SFS-EN 13200-1:2019, som fastställer säkerhetskrav på åskådarområden vid publikevenemang. 
 • SFS-EN 17229:2019, som innehåller krav på verksamhet och administration samt säkerhet hos gym. 
 • SFS-EN 17226:2019 Skönhetsvårdstjänster, som innehåller krav och rekommendationer för skönhetsvårdstjänster som erbjuds av kosmetologer. 
   

 illustration

Standarderna utarbetas i internationella och finländska arbetsgrupper som utgörs av experter. Utarbetandet av standarder är samarbete mellan experter som beaktar olika perspektiv och  är frivilligt och öppet för alla. 

Även finländska tjänsteleverantörer har deltagit i utarbetandet av internationella standarder. Finlands Standardiseringsförbund SFS rf publicerade nyligen en artikel (på finska) om hur exempelvis Särkänniemi nöjespark har deltagit i det internationella standardiseringsarbetet: https://www.sfs.fi/ajankohtaista/standardien_hyodyt/case_sarkanniemi
 

  Dra nytta av standarder för utvecklingen av tjänsternas säkerhet:

 1. Ta reda på vilka standarder som kan tillämpas på tjänsten du erbjuder. Du får information t.ex. av SFS:s Informationstjänst på adressen [email protected]
 2. Ta del av ditt eget grenförbunds eller Yhteinen Toimialaliittos (YTL) verksamhet eller SFS:s verksamhet. Av förbundet får du även information om standarder och tillämpningen av dessa inom din egen bransch.
 3. Ta del av standarderna. De är avgiftsbelagda och kan beställas exempelvis i SFS:s webbutik. 
 4. Tillämpa standarderna då du utvecklar din egen verksamhet. Kom ihåg att tjänsten ska uppfylla alla krav enligt standarden för att du ska kunna säga att tjänsten är förenlig med standarden.
 5. Kommentera utkast till standarder på SFS:s webbplats
 6. Delta i utarbetandet av standarder. Exempelvis följer SFS:s standardiseringsgrupp den allmänna standardiseringen för tjänster, och största delen av standarderna inom konsumtionsvanor, motion och idrott faller inom ansvarsområdet för standardiseringsgruppen som samordnas av YTL. Mer information finns på SFS:s webbplats (på finska).

Vad är god praxis?

År 2020 publicerar Tukes i sina webbnyheter exempel på god praxis i anslutning till kundsäkerhet inom konsumenttjänster. Syftet är att dela säkerhetstips mellan olika tjänstesektorer, förmedla fler positiva nyheter om säkerhetsfrågor och lyfta fram det goda arbete som redan länge har gjorts för att förbättra kundernas säkerhet inom olika sektorer. 

Mer information: 

överinspektör Petteri Mustonen, tfn 029 505 2099, [email protected]