Hyvä käytäntö: Standardeista apua turvallisuuden parantamiseen

14.10.2020 9.32
Uutinen

Standardit ovat yhteisesti sovittuja käytäntöjä. Standardi kuvaa, miten joku tuote, toiminto tai palvelu voidaan toteuttaa turvallisesti. Standardien noudattaminen on yksi tapa osoittaa, että tuotteet tai palvelut ovat lainsäädännön mukaisia, ainakin standardissa määriteltyjen vaatimusten osalta.

Pelkkä standardien noudattaminen ei aina riitä, ja erityisesti palveluiden kohdalla on standardien lisäksi huomioitava kuluttajaturvallisuuslaista tulevat vaatimukset, kuten esimerkiksi velvollisuus laatia turvallisuusasiakirja tai pitää onnettomuuksista kirjaa.

Lakeja on pakko noudattaa, mutta standardien käyttö yrityksissä perustuu vapaaehtoisuuteen. Myös Tukes hyödyntää standardeja tuotteiden ja palveluiden vaatimustenmukaisuuden ja turvallisuuden arvioinnissa.

Uusimpia palveluihin liittyviä standardeja ovat esimerkiksi 

  • SFS 4424:2020 Ulkoilun ja liikunnan merkit, jonka avulla uudistetaan ja yhdenmukaistetaan esim. ulkoilureittien, leikkipaikkojen ja ulkoliikunta-alueiden opasteita
  • SFS-EN 13200-1:2019, joka määrittelee yleisötapahtumien katsomoalueiden turvallisuusvaatimuksia. 
  • SFS-EN 17229:2019, joka sisältää kuntokeskusten toimintaa, hallintoa ja turvallisuutta koskevia vaatimuksia. 
  • SFS-EN 17226:2019 Kauneudenhoitopalvelut, jossa on vaatimuksia ja suosituksia kosmetologien tarjoamien kauneudenhoitopalveluiden tarjoamiseen. 

Kuvituskuva


Standardeja laaditaan kansainvälisissä ja kotimaisissa asiantuntijatyöryhmissä. Standardien laadinta on kaikille avointa, vapaaehtoista, eri näkökulmia huomioivien asiantuntijoiden yhteistyötä. 

Myös suomalaiset palveluntarjoajat ovat osallistuneet kansainvälisten standardien laatimiseen. Suomen standardisoimisliitto SFS ry julkaisi hiljattain jutun siitä, miten esimerkiksi Särkänniemen huvipuisto on osallistunut kansainväliseen standardisointityöhön: https://www.sfs.fi/ajankohtaista/standardien_hyodyt/case_sarkanniemi

  Ota standardeista hyöty irti palveluiden turvallisuuden kehittämisessä:

  1. Selvitä, mitkä standardit soveltuvat tarjoamaasi palveluun. Tietoa saat esim. SFS:n Tietopalvelusta [email protected]
  2. Tutustu oman lajiliittosi tai Yhteisen Toimialaliiton (YTL) tai SFS:n toimintaan. Liitoista saat myös tietoa standardeista ja niiden soveltamisesta omalla toimialallasi.
  3. Perehdy standardeihin. Ne ovat maksullisia ja niitä voi tilata esim. SFS:n verkkokaupasta
  4. Sovella standardeja oman toimintasi kehittämisessä. Muista, että palvelun tulee täyttää standardin vaatimukset kokonaan, ennen kuin voit sanoa palvelun olevan standardin mukainen.
  5. Kommentoi standardiluonnoksia SFS:n verkkosivuilla
  6. Osallistu standardien laatimiseen. Esim. palvelujen yleistä standardisointia seuraa SFS:n standardisointiryhmä, ja suurin osa kulutustavaroiden, liikunnan ja urheilun standardeista kuuluu YTL:n koordinoiman standardisointiryhmän vastuulle. Lisätietoja SFS:n verkkosivuilta.

Mitä hyvät käytännöt ovat?

Vuonna 2020 Tukes julkaisee hyviä käytäntöjä kuluttajapalveluiden asiakasturvallisuudesta verkkouutisissaan. Tavoitteena on jakaa turvallisuusvinkkejä eri palvelusektoreiden välillä, lisätä positiivista turvallisuusuutisointia ja nostaa esiin sitä hyvää työtä, jota eri palveluissa on jo pitkään tehty asiakkaiden turvallisuuden parantamiseksi. 


Lisätietoja: 

ylitarkastaja Petteri Mustonen, puh: 029 505 2099, [email protected]