Hoppa till innehåll

Cykelhjälmar uppfyllde testkrav – hjälm skyddar effektivt huvudet i olyckor

Mediatiedote
5.5.2021 8.31 | Publicerad på svenska 5.5.2021 kl. 11.00
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) lät testa nio cykelhjälmsmodeller. I hjälmarna hittades inga strukturella brister som äventyrar säkerheten. Tukes påminner om korrekt användning av cykelhjälm. Hjälmen ska vara av lämplig storlek och ordentligt fastsatt, varvid den skyddar huvudet väl i händelse av en olycka.

Inga strukturella brister i testade hjälmar 

Tukes testade nio cykelhjälmmodeller vid testinstitutionen AUVA – Sicherheitstechnische Prüfstelle / AUVA Safety Testing Centre i Österrike. Testerna utfördes i enlighet med europeisk standarden EN 1078+A1:2013 om hjälmar för cyklister, skateboard- och rullskridskoåkare. De testade hjälmarna hade inga strukturella brister som äventyrar säkerheten.  Dokumenten och märkningarna befanns ha vissa brister. Till exempel saknades tillverkarens namn eller finsk- och svenskspråkig bruksanvisning. Det fanns också brister i EG/EU-typprovningsintyg och EG/EU-försäkran om överensstämmelse.

Att bära hjälm skyddar effektivt i händelse av en olycka

Syftet med en cykelhjälm är att skydda cyklistens huvud i olyckssituationer. Bäst skyddar en hjälm i rätt storlek som passar bra på huvudet och är korrekt fastsatt.

Enligt Trafikskyddets statistiköversikt omkom i genomsnitt 25 cyklister, medan 620 cyklister skadades årligen under de senaste tre åren. En tiondedel av alla omkomna och en åttondedel av alla skadade i vägtrafiken var cyklister.

En cyklist dör ofta av skallskador. Enligt Institutet för Olycksinformation* omkom 41 cyklister som inte bar hjälm i olyckor åren 2017–2019. En hjälm hade sannolikt räddat var tredje. 

Enligt vägtrafiklagen ska cyklister och cykelpassagerare vanligtvis bära skyddshjälm under körning.

Det finns säkerhetskrav för cykelhjälmar 

Cykelhjälmar utgör personlig skyddsutrustning av klass II och måste uppfylla de krav som anges i EU:s förordning om personlig skyddsutrustning. Den harmoniserade standarden EN 1078+A1:2013 definierar den säkerhetsnivå som krävs för hjälmar.  Små barns hjälmar har en egen harmoniserad standard, SFS-EN 1080. Standardenliga hjälmar för små barn kan identifieras av ett grönt spänne, som öppnas om barnet fastnar någonstans med hjälmen.

– Hjälmar omfattas även av så kallade private label-förpliktelser: om du marknadsför produkter under ditt eget varumärke omfattas du av tillverkarens skyldigheter," säger Tukes överinspektör Soili Huttunen. I fråga om cykelhjälmar innebär det bland annat att företaget måste skaffa sig ett så kallat parallellt typprovningsintyg, som beviljats företaget.

Mer detaljerad information om krav på personlig skyddsutrustning finns på Tukes webbplats.  

Företagen ansvarar för att de produkter det säljer är säkra. Detta gäller både tillverkaren, importören och butiken som säljer produkten. Tukes inspekterar inte produkter i förväg, utan tillsynen är riskbaserad och i form av stickprov.

Ytterligare information: Överinspektör Soili Huttunen, tfn 029 505 20 24
e-postadresser i format: [email protected]

Källor:

Trafikskyddets webbplats 

Institutet för Olycksinformations webbplats 

* Institutet för Olycksinformations årsrapporter 2017–2019