Hyppää sisältöön

Pyöräilykypärät täyttivät testeissä vaatimukset – kypärä suojaa päätä tehokkaasti onnettomuustilanteessa

Mediatiedote
Julkaisuajankohta 5.5.2021 8.31
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) testautti yhdeksän pyöräilykypärämallia. Kypäristä ei löytynyt turvallisuutta vaarantavia rakenteellisia puutteita. Tukes muistuttaa pyöräilykypärän oikeasta käytöstä. Kypärän pitäisi olla sopivan kokoinen ja kunnolla kiinnitetty, jolloin se suojaa hyvin päätä mahdollisissa onnettomuustapauksissa. 

Testatuissa kypärissä ei rakenteellisia puutteita 

Tukes testautti yhdeksän pyöräilykypärämallia AUVA - Sicherheitstechnische Prüfstelle / AUVA Safety Testing Centre -testauslaitoksessa Itävallassa. Testit tehtiin eurooppalaisen pyöräily-, rullalautailu- ja rullaluistelukypäriä koskevan standardin EN 1078+A1:2013 mukaisesti. Testatuissa kypärissä ei ollut turvallisuutta vaarantavia rakenteellisia puutteita. Jonkin verran puutteita löytyi asiakirjoista ja merkinnöistä. Esimerkiksi valmistajan nimi tai suomen- tai ruotsinkieliset käyttöohjeet puuttuivat. Puutteita oli myös EY/EU-tyyppitarkastustodistuksissa ja EY/EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksissa. 

Kypärän käyttö suojaa tehokkaasti onnettomuustilanteessa

Pyöräilykypärän tarkoituksena on suojata pyöräilijän päätä onnettomuustilanteessa. Parhaiten suojaa sopivan kokoinen ja päähän hyvin istuva kypärä, joka on myös kiinnitetty oikein.

Liikenneturvan tilastokatsauksen mukaan viimeisen kolmen vuoden aikana on kuollut vuosittain keskimäärin 25 ja loukkaantunut 620 pyöräilijää. Kaikista tieliikenteessä menehtyneistä joka kymmenes ja loukkaantuneista joka kahdeksas oli pyöräilijä.

Pyöräilijän kuoleman aiheuttaa usein päävamma. Onnettomuustietoinstituutin* mukaan vuosien 2017–2019 onnettomuuksissa kuolleista pyöräilijöistä 41 pyöräilijää ei käyttänyt kypärää. Kypärä olisi todennäköisesti pelastanut heistä joka kolmannen. 

Tieliikennelain mukaan polkupyöräilijän ja polkupyörän matkustajan on ajon aikana yleensä käytettävä suojakypärää. 

Pyöräilykypärille on turvallisuusvaatimuksia 

Pyöräilykypärät ovat luokan II henkilönsuojaimia ja niiden pitää täyttää EU:n henkilönsuojainasetuksessa määritellyt vaatimukset. Yhdenmukaistetussa standardissa EN 1078+A1:2013 määritellään kypäriltä vaadittava turvallisuuden taso.  Pienten lasten kypärille on oma yhdenmukaistettu standardi SFS-EN 1080. Standardin mukaiset pienten lasten kypärät tunnistaa vihreästä soljesta, joka aukeaa, jos lapsi jää kiinni kypärän varaan.

– Kypäriä koskevat myös ns. private label velvoitteet: jos markkinoit tuotteita omalla tavaramerkilläsi, valmistajan velvoitteet koskevat sinua, sanoo Tukesin ylitarkastaja Soili Huttunen. Pyöräilykypärien osalta tämä tarkoittaa mm. sitä, että yrityksen pitää hankkia itselleen myönnetty ns. rinnakkainen tyyppitarkastustodistus.

Henkilönsuojainten vaatimuksista löytyy tarkempia tietoja Tukesin verkkosivuilta. 

Yrityksillä on vastuu siitä, että sen myymät tuotteet ovat turvallisia. Tämä koskee niin valmistajaa, maahantuojaa kuin tuotetta myyvää kauppaakin. Tukes ei tarkasta tuotteita ennakkoon, vaan valvonta on riskiperusteista ja pistokokeenomaista.

Lisätietoja: Ylitarkastaja Soili Huttunen, p. 029 5052 024
sähköpostit muotoa: [email protected]

Lähteet:

Liikenneturvan verkkosivut 

Onnettomuustietoinstituutin verkkosivut

*  Onnettomuustietoinstituutin vuosiraportit vuosilta 2017- 2019