Hoppa till innehåll

EG-typkontrollintygen för personlig skyddsutrustning slutar gälla 21.4.2023

Utgivningsdatum 16.2.2023 10.24
Nyhet

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), social- och hälsovårdsministeriet samt regionförvaltningsverkens ansvarsområden gällande arbetarskydd påminner importörer och säljare av personlig skyddsutrustning om att EG-typkontrollintygen snart upphör att gälla. Alla EG-typkontrollintyg för personlig skyddsutrustning enligt direktivet om personlig skyddsutrustning slutar att gälla senast 21.4.2023.

Förordningen om personlig skyddsutrustning (EU) 2016/425 har upphävt direktivet om personlig skyddsutrustning 89/686/EEG, och alla personliga skyddsutrustningar som släppts ut på marknaden efter 21.4.2019 ska uppfylla kraven i förordningen om personlig skyddsutrustning. 

Under vissa förutsättningar har man kunnat fortsätta släppa ut personlig skyddsutrustning med EG-typkontrollintyg enligt direktivet om personlig skyddsutrustning på marknaden. Alla EG-typkontrollintyg upphör att gälla senast 21.4.2023 om giltighetstiden inte går ut före det.

Vad bör göras?

Importören eller säljaren av personlig skyddsutrustning ska säkerställa att det för personlig skyddsutrustning som släpps ut på marknaden från och med 22.4.2023 finns ett EG-typkontrollintyg enligt förordningen om personlig skyddsutrustning. Samtidigt bör man kontrollera att ett tidigare skaffat EU-typkontrollintyg inte är på väg att gå ut. EU-typkontrollintygen gäller som högst fem år i taget.

Personlig skyddsutrustning som redan är ute på marknaden men har ett EG-typkontrollintyg vars giltighet upphör

Personlig skyddsutrustning i överensstämmelse med förordningen om personlig skyddsutrustning får fortsätta säljas efter 21.4.2023 även om deras EG-typkontrollintyg inte längre är giltiga. Nya sådana produkter får inte tas in för försäljning.

Dessutom kan det fortfarande finnas sådan personlig skyddsutrustning till försäljning som är tillverkade till alla delar enligt direktivet om personlig skyddsutrustning och som har börjat säljas före 21.4.2019. Det är fortsatt tillåtet att sälja sådan personlig skyddsutrustning, såvida inte skyddsutrustningen åldras eller innebär fara för användaren.

Mer information: 
Personlig skyddsutrustning avsedd för konsumentbruk:
Asta Koivisto, Tukes, tfn 029 5052 187, [email protected]
Riikka Väänänen, Tukes, tfn 029 5052 144, [email protected]

Personlig skyddsutrustning för yrkesbruk:
Pirje Lankinen, SHM, tfn 029 5163 488, [email protected]
Veikko Mäkinen, LSSAVI, tfn 0295 018 802, [email protected]

Länkar:
Personlig skyddsutrustning på Tukes webbplats
Personlig skyddsutrustning i lärmiljön tunnentuotteeni.fi

Tillbaka till toppen