Hyppää sisältöön

Henkilönsuojainten EY-tyyppitarkastustodistukset vanhenevat 21.4.2023

Julkaisuajankohta 16.2.2023 10.24
Uutinen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), sosiaali- ja terveysministeriö ja aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet muistuttavat henkilönsuojainten maahantuojia ja myyjiä EY-tyyppitarkastustodistusten vanhenemisesta. Kaikki henkilönsuojaindirektiivin mukaiset EY-tyyppitarkastustodistukset vanhenevat viimeistään 21.4.2023.

Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425 on kumonnut henkilönsuojaindirektiivin 89/686/ETY, ja kaikkien 21.4.2019 jälkeen markkinoille saatettujen henkilönsuojainten on pitänyt täyttää henkilösuojainasetuksen vaatimukset. 

Markkinoille on tietyin edellytyksin voinut edelleen saattaa henkilönsuojaimia, joilla on ollut voimassa oleva henkilönsuojaindirektiivin mukainen EY-tyyppitarkastustodistus. Kaikki EY-tyyppitarkastustodistukset vanhenevat viimeistään 21.4.2023, ellei niiden voimassaolo pääty ennen sitä.

Mitä pitää tehdä?

Henkilönsuojainten maahantuojan tai myyjän tulee varmistaa, että 22.4.2023 alkaen markkinoille saatettavalle henkilönsuojaimelle on hankittuna henkilönsuojainasetuksen mukainen EU-tyyppitarkastustodistus. Samalla on hyvä varmistaa, että jo aikaisemmin hankittu EU-tyyppitarkastustodistus ei ole vielä vanhenemassa. EU-tyyppitarkastustodistukset ovat voimassa enintään viisi vuotta kerrallaan.

Jo myynnissä olevat henkilönsuojaimet, joilla on vanhentuva EY-tyyppitarkastustodistus

Jo myynnissä olevien henkilönsuojainasetuksen mukaisten henkilönsuojainten myynti saa jatkua 21.4.2023 jälkeen, vaikka niiden EY-tyyppitarkastustodistukset eivät ole enää voimassa. Uusia tällaisia tuotteita ei saa ottaa myyntiin.

Lisäksi myynnissä voi yhä olla henkilönsuojaimia, jotka on valmistettu kaikilta osin henkilönsuojaindirektiivin mukaisesti ja joiden myynti on aloitettu ennen 21.4.2019. Tällaisten henkilönsuojainten myynti on edelleen sallittua, ellei suojain vanhene tai aiheuta vaaraa käyttäjälle.

Lisätietoja: 
Kuluttajakäyttöön tarkoitetut henkilönsuojaimet:
Asta Koivisto, Tukes, puh. 029 5052 187, [email protected]
Riikka Väänänen, Tukes, puh. 029 5052 144, [email protected]

Ammattikäyttöön tarkoitetut henkilönsuojaimet
Pirje Lankinen, STM, puh. 029 5163 488, [email protected]
Veikko Mäkinen, LSSAVI, puh. 0295 018 802, [email protected]

Linkit:
Henkilönsuojaimet Tukesin verkkosivuilla
Henkilönsuojaimet tunnentuotteeni.fi -oppimisympäristössä
 

 
Sivun alkuun