EU vill begränsa användningen av mikroplaster

1.2.2019 12.35
Pressmeddelande

Europeiska kemikalieverket ECHA föreslår att användningen av mikroplaster ska begränsas. ECHA har granskat mikroplasternas hälso- och miljörisker och kommit fram till att det finns anledning att begränsa användningen av mikroplaster. Målet är att mindre mängder mikroplaster ska hamna i miljön.

ECHA:s begränsningsförslag gäller sådana mikroplaster som är avsiktligt tillsatta i produkter. Mikroplaster används bland annat i kosmetika, tvättmedel, målarfärg, byggmaterial, läkemedel, produkter som används inom lantbruk liksom inom olje- och gasindustrin.

Inom kort kommer begränsningsförslaget att kunna kommenteras i ECHA:s offentliga samråd. Beslut om att anta begränsningsförslaget fattas senare av Europeiska kommissionen tillsammans med en kommitté som består av företrädare för medlemsländerna.

I Finland är det Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) som övervakar att EU:s kemikalielagstiftning följs.

Mer information:

Ledande expert Riitta Leinonen, tfn 029 5052 051, [email protected]

ECHA:s meddelande om begränsningsförslaget  

EU vill begränsa användningen av mikroplaster (Meddelande 22.2.2018, på finska)

REACH