Hoppa till innehåll

Gruvmyndigheter i Europa sammanträder för att diskutera gruvverksamhetens sociala acceptabilitet

Tukes
14.9.2015 8.18
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) är värd för de europeiska gruvmyndigheternas möte i Finland 15–16.9.2015. Temat under mötet är det sociala verksamhetstillståndet för gruvorna.

Den sociala acceptabiliteten för gruvor ansluter sig i stor omfattning till samhällets totala fördel. Acceptabiliteten påverkas av hur samhället beaktas inom gruvans verkningsområde, av dialogen med lokala invånare och representanter för näringslivet i området samt gruvverksamhetens förhållande till naturvärdena i området, säger gruvöveringenjör Terho Liikamaa vid Tukes.

Deltagarländerna håller en presentation om mötestemat ur sitt lands synvinkel och ämnet diskuteras tillsammans. Målet är att lära av varandra, dela goda praxis, diskutera aktuella ärenden och utveckla samarbetet mellan gruvmyndigheter i Europa, säger Päivi Rantakoski, direktören för Anläggnings- och gruvövervakningen vid Tukes.

I mötet deltar 26 representanter för gruvmyndigheter i Europa från 12 olika länder samt 12 finländare från Tukes, arbets- och näringsministeriet och Geologiska forskningscentralen.

Det är fråga om det i ordningen 21:a mötet för gruvmyndigheter i Europa (21st Meeting of the European Heads of State Mining Authorities). Mötet arrangeras nu för första gången i Finland. Irland var värd för föregående möte 2014. Möten hålls årligen.

Tukes är tillstånds- och övervakningsmyndighet för gruvbranschen i Finland. Tukes avgör ansökningar som gäller rättigheter och tillstånd i enlighet med gruvlagen samt driver gruvregistret. Tukes övervakar verksamheten genom sådan rapportering som avses i gruvlagen, genom gruvövervakningar, övervakningsbesök, uppgiftsförfrågningar samt genom initiativ som tagits av olika parter.

År 2014 fanns det i Finland 21 gruvbolag, som har totalt 40 gruvor. Gruvornas totalinvesteringar var 190 miljoner euro. Både gruvornas totala brytning (74,8 miljoner ton) och brytningen av malm/brukssten (29,5 miljoner ton) minskade. Nya gruvor byggs inte och också utvidgningarna är små. Inom malmletningen minskade borrningsmängden till 143 km vilket är en minskning med 20 % jämfört med ett år tidigare. I år kommer totalvolymen på malmletningen och borrningsmängderna sannolikt att fortfarande minska något.

Närmare upplysningar om gruvärenden: http://www.tukes.fi/sv/Tjanstomraden/Gruvor/

Mer information:

Direktör Päivi Rantakoski, tfn 029 5052 359

Gruvöveringenjör Terho Liikamaa, tfn 029 5052 117

Överinspektör Aki Ijäs, tfn 029 5052 682 (praktiska arrangemang vid mötet)

[email protected]