Euroopan kaivosviranomaiset kokoontuvat keskustelemaan kaivostoiminnan sosiaalisesta hyväksyttävyydestä

Tukes
14.9.2015 8.18
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) isännöi Euroopan kaivosviranomaisten kokousta Suomessa 15.–16.9.2015. Kokouksen teemana on kaivosten sosiaalinen toimilupa.

Kaivosten sosiaalinen hyväksyttävyys liittyy pitkälti yhteiskunnan kokonaisetuun. Hyväksyttävyyteen vaikuttavat kaivoksen vaikutusalueella toimivan yhteisön huomioiminen, vuoropuhelu paikallisten asukkaiden ja alueen elinkeinoelämän edustajien kanssa sekä kaivostoiminnan suhde alueen luontoarvoihin, kertoo kaivosyli-insinööri Terho Liikamaa Tukesista.

 Osallistujamaat pitävät kokouksen teemasta esityksen oman maansa näkökulmasta ja aiheesta keskustellaan yhdessä. Tavoitteena on oppia toisilta, jakaa hyviä käytäntöjä, keskustella ajankohtaisista asioista ja kehittää Euroopan kaivosviranomaisten yhteistyötä, kertoo laitos- ja kaivosvalvonnan johtaja Päivi Rantakoski Tukesista.

Kokoukseen osallistuu 26 Euroopan kaivosviranomaisten edustajaa 12:sta eri maasta sekä 12 suomalaista Tukesista, työ- ja elinkeinoministeriöstä ja Geologian tutkimuskeskuksesta.

Kyseessä on järjestyksessä 21. Euroopan kaivosviranomaisten kokous (21st Meeting of the European Heads of State Mining Authorities), joka järjestetään nyt ensimmäisen kerran Suomessa. Edellistä kokousta isännöi Irlanti vuonna 2014. Kokoukset on pidetty vuosittain.

Tukes toimii kaivosalan lupa- ja valvontaviranomaisena Suomessa. Tukes ratkaisee kaivoslain mukaisia oikeuksia ja lupia koskevat hakemukset sekä ylläpitää kaivosrekisteriä. Tukes valvoo toimintaa kaivoslain mukaisen raportoinnin kautta, kaivostarkastuksilla, valvontakäynneillä, tietokyselyillä sekä eri osapuolten tekemien aloitteiden perusteella.

Vuonna 2014 Suomessa toimi 21 kaivosyhtiötä, joilla on yhteensä 40 kaivosta. Kaivosten kokonaisinvestoinnit olivat 190 milj. euroa. Sekä kaivosten kokonaislouhinta (74,8 milj. tonnia) että malmi/hyötykivilouhinta (29,5 milj. tonnia) laskivat. Uusia kaivoksia ei ole rakenteilla ja laajennuksetkin ovat pieniä. Malminetsinnässä tehty kairausmäärä, 143 km, putosi 20 % edellisen vuoden tasosta. Tänä vuonna malminetsinnän kokonaisvolyymi ja kairausmäärä tulevat todennäköisesti edelleen putoamaan hieman.

Lisää tietoa kaivosasioista: http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kaivokset/

Lisätietoja: 

Johtaja Päivi Rantakoski, puh. 029 5052 359

Kaivosyli-insinööri Terho Liikamaa, puh. 029 5052 117

Ylitarkastaja Aki Ijäs, puh. 029 5052 682 (kokouksen käytännön järjestelyt)

[email protected]