Hoppa till innehåll

Examen inom skadedjursbekämpning ska avläggas på nytt med fem års mellanrum

22.10.2020 10.27
Nyhet

Skadedjursbekämparen ska avlägga examen i användning av rodenticider och insekticider. Examen i skadedjursbekämpning ska avläggas på nytt med fem års mellanrum. Alla företag och personer som utför yrkesmässig skadedjursbekämpning med biocidpreparat ska vara registrerade i Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) register.

Genom examen visar skadedjursbekämparen att han eller hon har kompetens att använda rodenticider och insekticider. Syftet med examen är att de som utför yrkesmässig skadedjursbekämpning ska använda preparaten korrekt och säkert. 

Tukes upprätthåller ett register över personer som avlagt examen i skadedjursbekämpning samt företag som utför yrkesmässig skadedjursbekämpning. Registret upptar för närvarande 77 företag som utför skadedjursbekämpning och 248 personer som avlagt examen i skadedjursbekämpning.

En effektiv och säker bekämpning av gnagare, löss och andra skadedjur inom hus kräver god kännedom om bekämpningspraxis. Biocidpreparat avsedda för skadedjursbekämpning kan utgöra risk för människans hälsa eller för miljön, om de inte används enligt bruksanvisningarna.

Kontrollera att företaget finns med i företagsregistret för skadedjursbekämpning

När du köper tjänster för skadedjursbekämpning, ska du kontrollera att tjänsteleverantören finns med i Tukes examens- och företagsregister.

Mer information:

Anvisning för god praxis vid bekämpning av gnagare

Meddelande: Kom ihåg dessa fem saker när du beställer bekämpning av gnagare