Hoppa till innehåll

Få finländare läser bruksanvisningar för produkter och tjänster

Utgivningsdatum 16.10.2023 10.10 | Publicerad på svenska 19.10.2023 kl. 15.24
Pressmeddelande

Finländare är inte flitiga läsare av bruksanvisningar. I en enkät som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) låtit göra berättar bara 13 procent av de tillfrågade att de alltid läser bruksanvisningarna. När det till exempel gäller småelektronik erkänner så många som 62 procent av de tillfrågade att de ofta inte läser anvisningarna. Användningen av produkter och tjänster i strid med anvisningarna leder dock årligen till allvarliga skador och till och med dödsfall i Finland.

Vad har hårfärger, robotdammsugare, målfärger, sågar och vedklyvar gemensamt? Det är endast få som läser bruksanvisningarna för dessa eller överhuvudtaget några andra produkter. Tukes lät marknadsundersökningsbolaget Bilendi göra en enkät om läsningen av bruksanvisningar. På enkäten svarade 1 000 personer i olika åldrar från olika delar av Finland.

Endast 13 procent av de finländare som svarade på enkäten berättade att de alltid läser anvisningarna, även när produkten eller apparaten redan är bekant. Däremot läser 23 procent av de tillfrågade anvisningarna endast om de inte har fått produkten att fungera som de önskat. Mindre än en femtedel säger sig i första hand ögna igenom anvisningarna.

”Jag vet nog också utan anvisningar hur den här fungerar”

Mer än hälften (52 %) av dem som svarade på enkäten uppger att orsaken till att de inte läser anvisningar är att de redan har använt en liknande produkt tidigare. Mer än 40 procent av finländarna uppgav som orsak också att de själva kan avgöra hur produkten ska användas även utan anvisningar. 

Enligt enkäten läser man minst bruksanvisningar för hushållsapparater och småelektronik. Mer än 62 procent av de tillfrågade erkände att de någon gång har låtit bli att läsa anvisningarna för småelektronik, till exempel telefoner, externa strömkällor eller pekplattor. Hälften avslöjar också att de inte har läst anvisningarna för hushållsapparater såsom mikrovågsugnar, tvättmaskiner eller till exempel robotdammsugare. Ändå orsakar enbart elektriska apparater årligen över 2 000 bränder i Finland. Oftast är orsaken till branden felaktig användning av en välbekant apparat eller försummelse av underhåll.

”Oförsiktig användning av maskiner kan också leda till olyckor. Vedklyvar orsakar till exempel flera allvarliga handskador varje år. I värsta fall kan användningen av maskiner i strid med anvisningarna leda till och med till dödsfall”, säger Soili Huttunen, överinspektör vid Tukes.

Nästan 45 procent av kvinnorna medger att de har låtit bli att läsa anvisningarna för hår- och ögonbrynsfärger samt andra kosmetiska produkter åtminstone någon gång.

”Kosmetikprodukternas verkningstider och aktiva substanser kan variera avsevärt mellan produkter, därför bör man alltid läsa anvisningarna före användning. Det är inte heller många som kommer ihåg att till exempel nagellack ofta innehåller lösningsmedel och att flaskan inte bör slängas ut med vanliga sopor, utan man ska göra sig av med den som farligt avfall”, säger Anna Vuori, överinspektör vid Tukes.

Var tredje person läser inte alls anvisningar för tjänster

Också olika tjänster har egna bruks- och säkerhetsanvisningar. Till exempel idrottsplatser från gym till simhallar och skidcentrum instruerar sina kunder om säker användning av utrustning och tjänster, liksom även stora offentliga evenemang. 

Nästan var tredje som svarade på enkäten berättade att de inte alls läser anvisningar för tjänster. Mindre än 30 procent av de tillfrågade berättar att de tar del av anvisningar till exempel när det är fråga om ett gym, en äventyrspark, en nöjespark eller en simhall. Andelen är ungefär densamma även för stora konserter eller sportevenemang.

”Det är tjänsteleverantörens uppgift att säkerställa tjänstens säkerhet och ge kunden tillräckliga och begripliga anvisningar.  Kunden ska agera enligt de anvisningar som har getts”, säger Mervi Murtonen, ledande expert vid Tukes.

Produkter och tjänster ska alltid vara försedda med bruksanvisningar

Produkter som säljs i Finland ska åtföljas av bruksanvisningar som är väsentliga med tanke på säkerhet och som är på finska och på svenska. Syftet med anvisningarna är att handleda i hur produkterna kan användas på ett säkert sätt. Ansvaret för produkternas bruksanvisningar ligger alltid hos tillverkaren, importören och försäljaren och i fråga om tjänster hos tjänsteleverantören. I praktiken bör försäljaren alltid försäkra sig om att de anvisningar som krävs följer med produkterna.  

I oktober–november genomför Tukes en synlig kampanj för att främja läsningen av bruksanvisningar. Mer information finns på tukes.fi/sv/lasanvisningarna.

Bilaga: Kampanjens enkät (Excel)

Ytterligare information:

Anna Vuori
överinspektör
tfn 029 5052 035

Mervi Murtonen
ledande expert
tfn 029 5052 080

Soili Huttunen
överinspektör
tfn 029 5052 024

e-postadresserna har formen: [email protected]

Tillbaka till toppen