Hoppa till innehåll

Finlands Nyföretagarcentraler och Tukes inleder samarbete

16.9.2020 9.46 | Publicerad på svenska 17.9.2020 kl. 12.39
Nyhet

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Finlands Nyföretagarcentraler rf inleder samarbete. Tukes vill i enlighet med sin strategi uppmuntra till ansvarsfullhet och erbjuda råd för företag i frågor som gäller följande av bestämmelser. I och med att Tukes blivit medlem i Finlands Nyföretagarcentraler rf har vi ännu bättre möjligheter att hjälpa företag nå framgång.

I synnerhet i början av företagsverksamheten måste företagaren ofta beakta flera saker och kommer inte nödvändigtvis att tänka på säkerhetskraven för produkter och tjänster.

- Samarbetet med Finlands Nyföretagarcentraler rf och företagsrådgivarna vid de regionala Nyföretagarcentralerna hjälper oss öka företagens kännedom om kraven redan i början av företagsverksamheten. Då företaget redan i början försäkrar sig om att produkten eller tjänsten uppfyller kraven undviker man eventuella otrevliga överraskningar i fortsättningen och garanterar en bra start på konkurrenskraftig företagsverksamhet, säger direktör Tuiri Kerttula på Tukes.

Finlands Nyföretagarcentraler rf är en samarbetsorganisation för Finlands 30 lokala Nyföretagarcentraler. Nyföretagarcentralerna erbjuder avgiftsfri och konfidentiell företagsrådgivning för nya företagare och personer som planerar företagsverksamhet. En person som är intresserad av företagsverksamhet får personlig sparring vid Nyföretagarcentralen för planeringen av företagsverksamheten och grundandet av företaget. Utöver företagsrådgivare finns stor representation för näringslivet på webben. Experter inom olika branscher, bl.a. redovisningsbyråer, reklambyråer och advokatbyråer, deltar i rådgivningsprocessen pro bono.

 Målet för Nyföretagarcentralernas verksamhet är att sänka tröskeln till företagande och genom detta främja uppkomsten av nya företag i Finland. Med hjälp av rådgivning säkerställs även att nya företag klarar sig i början av företagarverksamheten. Vid Nyföretagarcentralerna bedömer man noga affärsidéns lönsamhet och kundens beredskap för företagande. På detta vis kan man undvika misslyckanden redan före företaget grundas.

En lista på Nyföretagarcentralerna i Finland finns på adressen https://www.uusyrityskeskus.fi/yritysneuvonta/uusyrityskeskukset/.
 

Mer information:
Tukes:

Tuiri Kerttula, direktör, produktavdelningen, tfn 029 5052 643

Kimmo Peltonen, generaldirektör, tfn 029 5052 157
[email protected]

Finlands Nyföretagarcentral rf:

Susanna Kallama, verkställande direktör, tfn 040 587 2445
[email protected]