Hoppa till innehåll

Förändrade riktlinjer för användningen av glyfosatpreparat

Utgivningsdatum 11.6.2024 11.42 | Publicerad på svenska 14.6.2024 kl. 10.10
Nyhet

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har gett riktlinjerna att preparat som innehåller glyfosat i fortsättningen får användas för att bekämpa ogräs bland spannmål, oljeväxter och baljväxter före skörd . Ändringen gäller inte automatiskt alla glyfosatpreparat, utan ändringar träder i kraft för varje enskilt preparat när Tukes har behandlat de förnyade godkännandena av preparaten. Riktlinjerna tillåter fortfarande inte användning av glyfosat för tvångsmognad, utan behovet av besprutning bör baseras på ogräsbekämpning.

Under våren behandlade Tukes förnyade godkännanden av flera glyfosatpreparat. Samtidigt ändrades de gamla nationella riktlinjerna som bara har tillåtit bekämpning av ogräs före skörd för foderkorn, foderhavre och oljeväxter, och med vissa särskilda preparat även för bondbönor och ärtor. Genom ändringen vill Tukes göra jordbrukspraxisen för glyfosatpreparat som är godkända i Finland enhetlig med praxisen i de övriga medlemsländerna. 

Ändringen gäller inte automatiskt alla glyfosatpreparat, utan användaren ska alltid kontrollera de aktuella bruksanvisningarna i Kemidigis växtskyddsmedelsregister och följa villkoren för tillståndet. Besprutning före skörd kan godkännas om inga överskridanden av de maximala värdena konstateras i resterna på användningsområdet, och inga andra delområden av riskbedömningen utgör en risk för konsumenter, användare eller miljön.

I allmänhet ska besprutning med glyfosat ske minst 10 dygn före skörd och växtlighetens fukthalt ska vara under 30 %. Det bör också noteras att växtlighet som behandlats med glyfosat före skörd inte får användas som foder till fjäderfän och får.

Preparat som innehåller glyfosat kommer inte heller i fortsättningen att godkännas för tvångsmognad av grödor. Tukes håller fast vid de här riktlinjerna, eftersom den förordning om förnyat godkännande av glyfosat (EU 2023/2660tillämplig från och med den 16 december 2023) helt förbjuder tvångsmognad av grödor för att optimera skörden inom EU.

Användarna bör observera att det finns glyfosatpreparat som godkänts vid olika tidpunkter på marknaden. Tillståndsvillkor och begränsningar varierar från preparat till preparat och de är baserade på en riskbedömning av preparatet i fråga. Användaren ska alltid följa de aktuella bruksanvisningarna för varje preparat. Dessutom kommer livsmedelsindustrin och spannmålsköparna fortfarande att kunna fastställa sina egna begränsningar för användningen av glyfosat före skörd i sina köpeavtal för spannmål.

Mer information:  
Heli Anttila, överinspektör, tfn 029 5052 019, [email protected]
Kaija Kallio-Mannila, sektionschef, tfn 029 5052 036, [email protected]
Information om glyfosat (på finska)

Tillbaka till toppen