Hyppää sisältöön

Muutos glyfosaattivalmisteiden käyttöä koskevassa linjauksessa

Julkaisuajankohta 11.6.2024 11.42
Uutinen

Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) on linjannut, että jatkossa glyfosaattia sisältäviä valmisteita voi käyttää rikkakasvien torjuntaan viljoilla sekä öljy- ja palkokasveilla ennen sadonkorjuuta. Muutos ei koske automaattisesti kaikkia glyfosaattivalmisteita, vaan muutos tulee voimaan valmistekohtaisesti, kun Tukes on käsitellyt valmisteiden uudelleen hyväksymiset. Linjaus ei edelleenkään salli glyfosaatin käyttöä kasvuston pakkotuleennuttamiseen, vaan ruiskutustarpeen tulee perustua rikkakasvien torjuntaan.

Tukes käsitteli tänä keväänä useita glyfosaattivalmisteiden uudelleen hyväksymisiä. Samalla muutettiin vanhaa kansallista linjausta, jonka mukaan rikkakasvien torjunta ennen sadonkorjuuta on ollut sallittua vain rehuohralla, -kauralla ja öljykasveilla sekä joillakin yksittäisillä valmisteilla myös härkäpavulla ja herneellä. Muutoksella Tukes haluaa yhtenäistää Suomessa hyväksyttyjen glyfosaattivalmisteiden maatalouskäytäntöjä muiden jäsenmaiden kanssa. 

Muutos ei automaattisesti koske kaikkia glyfosaattivalmisteita, vaan käyttäjän tulee aina tarkistaa ajantasaiset käyttöohjeet Kemidigin kasvinsuojeluainerekisteristä ja noudattaa lupakohtaisia ehtoja. Ennen sadonkorjuuta tapahtuva ruiskutus voidaan hyväksyä, jos käyttökohteiden jäämien enimmäismäärissä ei todeta ylityksiä eikä muistakaan riskinarvioinnin osa-alueista synny riskiä kuluttajille, käyttäjille tai ympäristölle.

Yleisesti ruiskutus glyfosaatilla pitää tehdä viimeistään 10 vrk ennen sadonkorjuuta ja kasvuston kosteuspitoisuus pitää olla alle 30 %. Lisäksi tulee huomioida, että glyfosaatilla ennen sadonkorjuuta käsiteltyä kasvustoa ei saa käyttää siipikarjan ja lampaiden rehuna.

Glyfosaattia sisältäviä valmisteita ei jatkossakaan hyväksytä sadon pakkotuleennuttamiseen. Tukes säilyttää tämän linjauksen ennallaan, koska glyfosaatin uudelleen hyväksymistä koskevassa asetuksessa (EU 2023/2660, sovelletaan 16.12.2023 alkaen) sadon pakkotuleennuttaminen sadonkorjuun optimoimiseksi kielletään kokonaan EU:n alueella.

Käyttäjien on hyvä huomioida, että markkinoilla on eri ajankohtina hyväksyttyjä glyfosaattivalmisteita. Luvanehdot ja rajoitukset vaihtelevat eri valmisteiden välillä ja ne perustuvat kyseisen valmisteen riskinarviointiin. Käyttäjän tulee aina noudattaa kunkin valmisteen ajantasaisia käyttöohjeita. Lisäksi elintarviketeollisuus ja viljan ostajat voivat edelleen määrittää viljan ostosopimuksissaan omia rajoituksia glyfosaatin käytölle ennen sadonkorjuuta.

Lisätietoja:  
ylitarkastaja Heli Anttila, p. 029 5052 019, [email protected]
ryhmäpäällikkö Kaija Kallio-Mannila, p. 029 5052 036, [email protected]
Tietoa glyfosaatista

 
Sivun alkuun