Hoppa till innehåll

Förvaltningsdomstolen upphävde det proaktiva beslutet om förbud för onlinekursen Eroon oireista – tjänsten ska dock inte heller i fortsättningen få orsaka fara för hälsan

Mediatiedote
Utgivningsdatum 26.7.2021 8.41 | Publicerad på svenska 28.7.2021 kl. 13.55
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) förbjöd med sitt beslut i november 2019 företaget som arrangerar onlinekursen Eroon oireista, att i samband med kursen ge eller tillhandahålla råd och påståenden som kan orsaka fara för hälsan. Förvaltningsdomstolen upphävde den 29 juni 2021 det proaktiva förbudsbeslutet som Tukes meddelat. Enligt förvaltningsdomstolens beslut kan inte ett proaktivt förbudsbeslut ges enligt den nuvarande lagstiftningen.

Vid övervakning av konsumenttjänster upptäckte Tukes i kursen Eroon oireista påståenden som är skadliga för hälsan, vilka Tukes ålade tjänsteleverantören att korrigera. Tjänsteleverantören genomförde de ändringar som krävdes för kursen, men Tukes ansåg att möjligheten för innehåll som är skadligt för hälsan även fortsättningsvis fanns kvar. Därför strävade Tukes till att proaktivt skydda konsumenternas hälsa och förelade förbudet att även gälla tjänstens framtida innehåll.

Förvaltningsdomstolen konstaterade att Tukes haft som syfte att lagenligt förebygga betydande hälsorisker som orsakas av konsumenttjänsten, vilka även berör personer i en svag ställning.

– Enligt förvaltningsdomstolen medger inte den nuvarande lagstiftningen att proaktiva förbudsbeslut används. Tukes kommer i fortsättningen att beakta detta i sina tillsynsprocesser, konstaterar vikarierande sektionschef Mervi Murtonen

Förvaltningsdomstolen påminner att Tukes vid behov kan förbjuda konsumenttjänsten med ett separat beslut, om tjänsteleverantören framöver i sina tjänster framför hälsofarliga påståenden.

Konsumentsäkerhetslagen reglerar säkerheten i tjänsterna

Tukes utövar med stöd av konsumentsäkerhetslagen tillsyn över säkerheten i tjänster som tillhandahålls konsumenter i Finland då ingen mer detaljerad speciallagstiftning finns att tillgå.

– Konsumentsäkerhetslagen gäller säkerheten i alla konsumenttjänster och konsumtionsvaror. I lagen finns inga detaljerade säkerhetskrav för olika typer av tjänster såsom alternativa eller alternativmedicinska behandlingar, säger Mervi Murtonen.

Tukes anser det vara värt att förespråka att utformandet av den nya speciallagen som berör alternativa och alternativmedicinska behandlingar ska fortskrida enligt regeringsprogrammet. Utredningsarbetet för reglering av alternativa och alternativmedicinska behandlingar är planerat att inledas vid social- och hälsovårdsministeriet under det här året.

Tukes har publicerat webbsidan Välfärdstjänster där viktig information kring säkerhet samt vanliga frågor som ofta ställs om olika tjänster och behandlingar inom välmående har samlats. På webbsidan besvaras de vanligaste frågorna som tjänsteleverantörer och konsumenter har angående tjänsternas säkerhetskrav.

Läs mera:

Välfärdstjänster

Mer information till medier:

vikarierande sektionschef Mervi Murtonen, konsumenttjänster, tfn +358 295 052 080, [email protected]

Tillbaka till toppen