Välfärdstjänster

Vad är välfärdstjänster?

Välfärdstjänster är ett brett spektrum olika tjänster som är avsedda för konsumenter och inte ingår i tjänster inom hälso- och sjukvård. 

Välfärdstjänster är till exempel 

  • motions- och kostrådgivning
  • olika övningar för avslappning och övningar för kropp och själ
  • massage eller annan kroppsvård, t.ex. akupunktur
  • övrig vård, övriga kurser och rådgivningar som stödjer välbefinnande.

Även välfärdstjänster bör vara säkra för konsumenter. Tjänsteleverantören ansvarar för tjänstens säkerhet i sin helhet, och detta ansvar kan inte överföras till kunder genom s.k. ansvarsfrihetsklausuler. En kund deltar aldrig i en tjänst endast på eget ansvar. Detta innebär att tjänsteleverantören ansvarar för alla anvisningar och råd som tjänsteleverantören ger. 

Identifiering av risker 

Olika risker kan ingå i välfärdstjänster. En del risker är direkta, en kund kan till exempel skada sig under handledning på ett gym eller under någon annan övning. Många risker är indirekta och även de bör beaktas. Tjänsteleverantören kan till exempel inte uppmuntra kunden att sluta ta sin medicin, sluta sin medicinska vård eller att göra något annat som är farligt för liv eller hälsa. Läs mer om identifiering av faror.

Om du genomför tjänsten som en onlinekurs, ska du fästa särskild uppmärksamhet vid att utarbeta anvisningar. Tänk på vilket sätt som är bäst för att handleda kunder i just din tjänst. Det kan till exempel vara bättre att visa hur man gör en viss rörelse på video än att beskriva det med text.

I tjänsterna kan det även finnas enskilda element som inte är lämpliga för alla. Är till exempel en diet eller övning sådan att den inte lämpar sig för gravida? Finns det någon hälsoaspekt som förhindrar att man deltar i en övning eller behandling? Dessa ska meddelas till kunderna innan de deltar i tjänsten. 

Frågor och svar