Hoppa till innehåll

God praxis: En skatepark i parkeringshuset!

1.2.2021 11.17
Nyhet

Köpcentret REDI ville dra nytta av ett oanvänt hörn i parkeringshuset och öppnade i september i fjol Finlands första skatepark som byggts i ett parkeringshus. Vad behöver man beakta när ett utrymme görs om för ett annat användningsändamål än vad som ursprungligen planerades? Obs! För tillfället är skateparken stängd på grund av coronapandemin.

-Vi ville erbjuda en trygg plats med låg tröskel för skateboard- och kickbikeåkare även under vintern, berättar fastighetschef Jukka Parkatti från köpcentret REDI.

Köpcentret höll i trådarna för projektet som genomfördes i nära samarbete med fastighetsskötselbolaget ARE, Helsingfors stad, Suomen Rullalautaliitto och HELride Collective. Skateparken kommer att vara i användning tills parkeringsutrymmet behövs för parkering igen

Bild: Konstruktionerna i skateparken är låga och det finns gott om utrymme omkring dem

Ett lugnt område i parkeringshusets lägsta våning avgränsades för skateparken och golvet slipades för en jämnare rullning med små skateboard- och kickbikehjul. Man beslöt sig för enkla och låga konstruktioner i skateparken, så att platsen vid behov kan monteras ned och flyttas. Branschproffs ansvarade för planeringen och uppförandet av platserna för konststycken.

-Bygget förverkligades som ett smidigt samarbete, den enda utmaningen var att hitta en tillräckligt låg truck som kunde flytta de tunga glidytorna i granit till sina platser, skrattar Parkatti.

Angående själva utrymmet bad man redan i planeringsskedet om ett utlåtande av brandkonsulter. Ett tillstånd för en tillfällig förändring av utrymmets användningsändamål skaffades från stadens byggnadstillsyn och man diskuterade med räddningsverket om brandsäkerhet och tillgänglighet för akutvård.

-Det hade varit bra att redan i planeringsskedet kontakta Tukes för att gå igenom konsumentsäkerheten, konstaterar Parkatti efterklokt.

Tukes gjorde ett kontrollbesök strax efter att skateparken hade öppnat och anvisningarna om kundsäkerhet uppdaterades utifrån observationer och diskussioner. Efter kontrollbesöket beslöt köpcentret att sammanställa ett eget säkerhetsdokument för att klargöra bl.a. kundanvisningarna och underhållsansvaret. 

Bild: De uppdaterade kundanvisningarna utformades i ett så stort format att ingen av misstag skulle kunna förbise dem.

Viktig information vad gäller säkerheten är bl.a. öppethållningstiderna och fördelningen av turer mellan skateboard- och kickbikeåkare. Dessutom innehåller anvisningarna en uppmaning om att använda skydd och information om att det är förbjudet att bygga egna konstruktioner.

-I nödsituationer ska man ringa 112, men det är också viktigt att meddela köpcentrets infopunkt så att personalen kan leda myndigheterna direkt till platsen, förklarar Parkatti.

Tips inför en förändring av ett användningsändamål

  1. Ta reda på och kontakta i ett tidigt skede olika myndigheter angående bl.a. tillstånd och anvisningar.
  2. Utnyttja kunskapen hos fritidsutövare och branschorganisationer. Fritidsutövare som förbundit sig att bygga, underhålla och informera är en nyttig resurs.
  3. Tydliggör säkerhetsansvaret, särskilt om flera aktörer deltar i projektet. Ansvaret kan inte enbart falla på användarna. Kom överens på förhand om kontroll- och servicepraxis för konstruktionerna.
  4. Identifiera farorna med den nya verksamheten på förhand och fundera över korrigerande åtgärder. Observera i synnerhet gränserna till andra verksamheter som sker i samma utrymme.
  5. Ge kunderna och andra användare av samma utrymme anvisningar för hur man beaktar andra och agerar tryggt.

Tukes publicerar i sina webbnyheter exempel på god praxis för kundsäkerhet inom konsumenttjänster. Syftet är att dela säkerhetstips mellan olika tjänstesektorer, förmedla fler positiva nyheter om säkerhetsfrågor och lyfta fram det goda arbete som redan länge har gjorts för att förbättra kundernas säkerhet inom olika sektorer. 

Mer information: 

överinspektör Aleksi Latvala, tfn 029 5052 091, [email protected]