Hoppa till innehåll

God praxis: Turismens regionala skyddsnätverk

4.1.2021 10.15
Nyhet

I Salla kommun – in the middle of nowhere, såsom Sallaborna själva säger om sin kommuns placering – bygger man upp turismens säkerhet snarast med gott samarbete och långsiktig utveckling än grova pengar och stora investeringar. Samarbetets motor utgörs av Sallas skyddsnätverk för turismen som resebyråer jämte representanter för kommunen, turistföreningen och myndigheterna är en del av.

– Vi utför alla stora uppgifter tillsammans och hjälper t.ex. de företag som har problem med att skapa säkerhetsplaner. Vi har även haft gemensamma säkerhetsövningar och utbildningar, berättar ordförande Tuija Kääriäinen för Matkalle Sallaan rf. 

– Vi var även se’n tidigare ett väl sammanhållet företagsgäng och vi har långsiktigt under flera år byggt upp samarbetet i säkerhetsfrågor, Kääriäinen tillägger. Coronapandemin förde med sig ändå mer eller mindre nya behov och nytändning för en kraftsamling.  – Gemensamt upplevde vi, att frågan är nu så pass stor, att den bör överläggas i Salla på regionnivå, inte enbart företagsvis, säger Kääriäinen.

Turismens skyddsnätverk i Salla har skapat ett regionalt regelverk för att bekämpa Coronasmittospridning, företagens hälsoskyddsdirektiv har länkats till den regionala webbplatsen och vi har tillsammans utarbetat företagsspecifika och regionala säkerhetsplaner.  

– Det är verkligen en gemensam oro om framtiden som förenar oss nu. Gemensamt bestämde vi, att vi är redo för ett nytt uppsving, när förhållandena lugnar ner sig och reserestriktionerna upphör.

Bild: Hundspannsafari glider fram i Sallas skogar (Bildkälla: Matkalle Sallaan rf).

Turismens regionala säkerhetsnätverk är en förhållandevis ny tillämpning och mest aktiv i norra Finland. De regionala utvecklingsplanerna verkställdes i Lappland under 2009 – 2015, varefter olika typer av lokala säkerhetsgrupper inom turism har verkat åtminstone i området Pyhä-Luosto, Enontekiö, Levi, Rovaniemi och Salla. Den lokala nätverksutvecklingen har varit svagare i södra Finland. Nya säkerhetsnätverk för turism har ändå satts igång den här hösten åtminstone i region Kajanaland och Åbo, varvid Tukes har deltagit i deras utbildningsverksamhet.

Så här anpassar du grundbegreppet för eget bruk: Hur kan man igångsätta ett regionalt säkerhetsnätverk?

  1. Gör nätverket lik din egen region: Förfaringssätt kan kopieras från andra nätverk, men teman och de mest vägande punkterna finner man i regionens egna behov. Koncentrera er på frågor som är viktiga för er just nu.
  2. Identifiera och erkänn kunskap hos deltagare i nätverket: Varje medlem i nätverket är värdefull och för fram sin egen synpunkt om verksamhetens storlek i samarbetet, oavsett organisationsform respektive utbildning. I nätverket är alla likställda. Nätverket sänker tröskeln för samverkan: När man bekantat sig med varandra i nätverket, är det lätt att be om förstahandshjälp av vem som helst. 
  3. Det är klokt, att starta med gemensamma utbildningar. Utbildningarna är ett enkelt sätt att sammanföra människor och samtidigt få alla operatörer på samma nivå i säkerhetsfrågor. Anpassad utbildning som organiserats gemensamt är ofta även kostnadseffektiv.
  4. En årsklocka är ett bra gemensamt verktyg för nätverket. Med hjälp av årsklockan är det enkelt att tidsbestämma t.ex. gemensamma möten, utbildningar och övningar för ett helt år, så att de passar väl ihop med den regionala turistsäsongen. 
  5. Det är gynnsamt, att ta med myndigheterna i nätverket från början. Myndigheternas roll i nätverket är i första hand vägledande och rådgivande, men genom att skapa samarbete lär sig även myndigheterna av varandra och de privata entreprenörerna. T.ex. Tukes deltar gärna i nätverkets utbildningar. 
  6. Bygg upp ett förtroende. Kom gemensamt överens om vilka frågor som ska behandlas i nätverket, på vilket sätt och vilken nivå. Åtminstone i början är det klokt, att en neutral instans sätter ihop nätverket. När verksamheten stabiliserats, kan driftansvaret delas respektive skickas runt. Sträva att skapa en gemenskap, där det är enkelt att i första hand börja diskutera och ställa frågor.
  7. Låt nätverket utvecklas. Så småningom, när grupperna lärt känna varandra, kan nätverket bli ett universalverktyg! Det kan skapa nyföretagande, gemensamma insatser och inköp, nyskapande myndighetssamarbete eller nya uppfinningar. När det är på topp, är nätverket så avancerat, att det snabbt kan hitta nya lösningar för att få kontroll över nytillkomna risker. 

Vad är god praxis?

År 2020 publicerar Tukes god praxis om konsumenttjänsternas kundsäkerhet i sina webbnyheter. Ändamålet är, att fördela säkerhetstips mellan olika tjänstesektorer, öka den positiva nyhetsrapporteringen och lyfta fram det goda arbete som via många tjänster se’n länge gjorts för att förbättra kundernas säkerhet. 

Övrig information: 

Ledande expert Mervi Murtonen, tel.: 029 505 2080