Hoppa till innehåll

Grilla säkert med gas

Mediatiedote
Utgivningsdatum 17.6.2020 9.13 | Publicerad på svenska 17.6.2020 kl. 10.34
Pressmeddelande

En midsommartradition är att grilla vid stugan och hemma på gården. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om säker användning av gasgrill. För att undvika fettbrand bör gasgrillen rengöras omsorgsfullt innan den tas i bruk. Det är bra att också kontrollera att anslutningarna är täta, så att gas inte kan läcka ut.

Användning av flytgas kräver särskild noggrannhet, eftersom det är ett mycket lättantändligt bränsle.  Läckande gas som antänds orsakar en häftig brand eller i värsta fall en explosion. Det är därför mycket viktigt att regelbundet kontrollera och underhålla gasapparater.

Kontrollera att brännarna är rena, anslutningarna täta och slangen hel innan du börjar använda gasgrillen.  Om grillen inte har använts på länge kan det finnas sot eller t.ex. insekter i brännarens kanaler. Gasslangen kan bli skör av solljus och få små sprickor.  

– Man kan kontrollera slangens skick genom att böja den.  Om det syns fina sprickor i slangen bör den bytas ut, säger överinspektör Jyri Pekkanen på Tukes.

– Slanganslutningarna mellan tryckregulatorn och grillen är kritiska ställen. Det är bra att kontrollera att de är täta innan man börjar använda grillen och när man byter flaska.  Man kan kontrollera att anslutningarna är täta genom att pensla såpvatten på dem.  Om det uppstår bubblor läcker anslutningarna. Dra då åt anslutningarna och kontrollera tätheten på nytt, säger Pekkanen.  

Kontrollera att det inte finns något lättantändligt i närheten när du placerar grillen på gården eller terrassen.  När grillen används ska gasflaskan stå vid sidan om grillen för att inte överhettas.  

Följ tillverkarens bruksanvisningar när du använder gasgrill. Övervaka grillen hela tiden medan den används och håll småbarn och husdjur på avstånd från den heta grillen. Kom ihåg att först stänga av gastillförseln via behållarens ventil efter grillningen, även i en nödsituation.

Alla gasgrillar som saluförs i Finland ska vara CE-märkta och ha en bruks- och underhållsanvisning på finska och svenska. I gasapparater får enbart tryckregulatorer som är avsedda för hushållsbruk användas (30 mbar).

Ytterligare information: Överinspektör Jyri Pekkanen, tfn 029 5052 027, e-post i formen: [email protected] 

Bild: Så här kontrollerar du slangens skick och anslutningarnas täthet

                Sprickor

 Kontroll av slangens skick

                                       Såpvatten

Kontroll av täthet i anslutningen