Grillsäsongen börjar – tänk på säkerheten när du använder flytgas

Tukes 30.4.2013 10.00
Pressmeddelande

Inför grillsäsongen påminner Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) om säker användning av flytgas. För att undvika fettbränder ska gasgrillen rengöras omsorgsfullt innan den tas i bruk efter vinterförvaringen. Till vårunderhållet hör att kontrollera anslutningarna och slangens skick. Också efter att man bytt gasflaska är det bra att kontrollera att anslutningarna är täta för att försäkra sig om att gas inte läcker ut. Följ tillverkarens bruks- och serviceanvisningar och övervaka grillen hela tiden medan den används. Håll barn och husdjur på avstånd från den heta grillen. När man är omsorgsfull och följer anvisningarna är det tryggt att grilla.

Användning av flytgas kräver särskild noggrannhet, eftersom den är ett mycket effektivt och lättantändligt bränsle. Om gas som läcker ut antänds kan det uppstå en häftig brand och i värsta fall en explosion. Därför är det mycket viktigt att regelbundet kontrollera och underhålla gasapparater och följa bruks- och serviceanvisningarna.

Kontrollera att brännarna är rena, anslutningarna täta och slangen och tryckregulatorn hela innan du tar gasgrillen i bruk. Om grillen inte har använts på länge kan det finnas sot eller t.ex. insekter i brännarens kanaler. Gasslangen kan bli skör av solljus eller få små sprickor. Du kan kontrollera slangens skick genom att böja den. Om du ser fina sprickor i slangen bör den bytas. Slanganslutningarna mellan flaskan och grillen är kritiska ställen. Det är bra att kontrollera dem innan du börjar använda grillen och när du byter flaska. Du kan kontrollera att anslutningarna är täta genom att pensla såpvatten på dem.  Om bubblor uppstår läcker anslutningarna. Då ska du dra åt anslutningarna och kontrollera tätheten på nytt.  

Alla flytgasapparater som används i hushåll fungerar med 30 mbar tryck. Eftersom trycket i gasflaskan är högre måste en tryckregulator anslutas till flaskan. I gasapparater får enbart tryckregulatorer som är avsedda för hushållsbruk användas. Följ tillverkarens anvisningar när du monterar tryckregulatorn.  

Gasgrillar är enbart avsedda för utomhusbruk. Kontrollera att det inte finns något lättantändligt i närheten när du placerar grillen på gården eller terrassen. När grillen används ska gasflaskan stå på sidan om grillen för att inte överhettas. När gaslågan brinner rätt ska den vara blå och lågans inre del blågrön. Om lågan är gulaktig och inte vill tändas behöver brännaren rengöras. Övervaka grillen hela tiden medan den används och håll småbarn och husdjur på avstånd från den heta grillen. Kom ihåg att först stänga av gastillförseln via flaskventilen efter grillningen, även i en nödsituation.

Alla gasgrillar som saluförs i Finland ska vara CE-märkta och åtföljas av bruks- och serviceanvisningar på finska och svenska. De ska också ha följande varningstexter:

– Endast för utomhusbruk.
– Läs anvisningarna före användning.

– Varning: åtkomliga delar kan bli mycket heta. Håll små barn på behörigt avstånd.

De billigaste gasgrillarna kan vara svåra att montera och därför är det bra att kontrollera med försäljaren att grillen även åtföljs av tydliga monteringsanvisningar på finska och svenska.

Tillverkaren ansvarar för att grillen är säker och överensstämmer med kraven. Tukes övervakar säkerheten hos gasapparater på marknaden och för ett register över farliga produkter. Konsumenter som upptäcker farliga produkter kan meddela oss om saken med en blankett som finns på vår webbplats www.tukes.fi .

Tukes Facebook-sida  finns en video om hur man byter gasslang, monterar tryckregulatorn och kontrollerar att anslutningarna är täta.

Mer information: Säkerhetsingenjör Seppo Huttunen, telefon 040 751 3323  och [email protected].