Valikko

Grillikausi alkaa − muista turvallisuus nestekaasun käytössä

Tukes 30.4.2013 10.00
Tiedote

Grillikauden alkaessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa nestekaasun turvallisesta käytöstä. Rasvapalojen välttämiseksi talvisäilössä ollut kaasugrilli kannattaa puhdistaa huolella ennen käyttöönottoa. Grillin keväthuoltoon kuuluu liitosten tiiviyden ja letkun kunnon tarkastus. Myös kaasupullon vaihdon jälkeen on hyvä tarkistaa liitosten tiiviys, jotta kaasu ei pääse vuotamaan. Noudata valmistajan käyttö ja huolto-ohjeita ja valvo grilliä koko käytön ajan. Pidä lapset ja kotieläimet loitolla kuuman grillin läheisyydestä. Huolellisuus ja ohjeiden noudattaminen takaavat turvallisen grillaamisen.

Nestekaasun käyttö vaatii erityistä huolellisuutta, sillä se on erittäin tehokas ja helposti palamaan syttyvä polttoaine.  Vuotava kaasu voi syttyessään aiheuttaa rajun tulipalon tai pahimmassa tapauksessa räjähdyksen. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää tarkistaa ja huoltaa kaasulaitteet säännöllisesti sekä noudattaa laitteen käyttö- ja huolto-ohjeita.

Ennen kaasugrillin käyttöönottoa tarkista polttimien puhtaus, liitosten tiiviys sekä letkun ja paineensäätimen kunto.  Polttimen kanavissa saattaa olla karstaa tai vaikkapa hyönteisiä, jos grilliä ei ole käytetty pitkään aikaan. Kaasuletku saattaa hapertua auringonvalossa ja siihen voi tulla pieniä halkeamia.  Letkun kunnon voit tarkistaa taivuttamalla sitä mutkalle.  Jos letkussa näkyy hiusmurtumia, se on syytä vaihtaa uuteen.  Letkun liitoskohdat pullon ja grillin välillä ovat kriittisiä kohtia. Niiden tiiviys on hyvä varmistaa ennen grillin käyttöä sekä pullon vaihdon yhteydessä.  Liitosten tiiviyden voit tarkistaa sivelemällä pensselillä saippuavettä liitoskohtiin.  Jos syntyy kuplia, niin liitokset vuotavat. Tällöin kiristä liitokset ja tee tarkistus uudelleen.  

Kaikki kotitalouksissa käytettävät nestekaasulaitteet toimivat 30 mbarin paineella. Koska nestekaasupullon paine on korkeampi, on pulloon liitettävä paineensäädin. Kaasulaitteissa saa käyttää vain ns. kotitalouspaineensäädintä. Paineensäätimen kiinnittämisessä noudata valmistajan käyttöohjeita.

Kaasugrillit on tarkoitettu vain ulkokäyttöön.  Kun sijoitat grilliä pihalle tai terassille katso, ettei sen lähellä ole mitään syttyvää.  Grilliä käytettäessä kaasupullo pitää siirtää grillin sivulle, jotta se ei kuumenisi liikaa. Oikein palava kaasuliekki on sininen ja liekin keskusta sinivihreä.  Jos liekki palaa kellertävänä eikä meinaa syttyä, on poltin puhdistuksen tarpeessa.  Valvo grilliä koko käytön ajan ja pidä pienet lapset ja lemmikit poissa kuuman grillin lähettyviltä. Grillaamisen jälkeen muista sulkea kaasun tulo ensin pullon säätimestä, myös hätätilanteessa.

Kaikkien Suomessa myytävien kaasugrillien pitää olla CE-merkittyjä ja niiden mukana on oltava suomen- ja ruotsinkieliset käyttö- ja huolto-ohjeet. Lisäksi niissä on oltava seuraavat varoitusmerkinnät:

– Vain ulkokäyttöön.
– Lue ohjeet ennen laitteen käyttöä.

– Varoitus: laitteen osat voivat olla hyvin kuumia. Pienten lasten pääsy laitteelle estettävä.

Halvimmat kaasugrillit saattavat olla hankalasti koottavia, joten myyjältä kannattaa tarkistaa, että laitteen mukana on myös kunnolliset kokoamisohjeet suomeksi ja ruotsiksi.

Valmistaja on vastuussa siitä, että grilli on turvallinen ja vaatimustenmukainen. Tukes valvoo markkinoilla olevien kaasulaitteiden turvallisuutta ja ylläpitää rekisteriä vaarallisista tuotteista. Kuluttaja voi ilmoittaa meille havaitsemistaan vaarallisista tuotteista verkkosivuillamme www.tukes.fi  olevalla lomakkeella.

Tukesin Facebook-sivuilla  on video kaasuletkun vaihdosta, paineensäätimen kiinnittämisestä sekä liitosten tiiviyden tarkistamisesta.

Lisätietoja: Turvallisuusinsinööri Seppo Huttunen, puhelin 040 751 3323, [email protected]