Skidcentret ansvarar för säkerheten – åkarna ska följa anvisningarna

Tukes 19.2.2015 15.01
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), som styr den riksomfattande övervakningen av konsumenttjänsterna i Finland, påminner om att ett företag som äger ett skidcenter ansvarar som helhet för centrets säkerhet. Även skidåkare bär sitt eget ansvar för säkerheten. Olycksrisken kan minskas genom att välja lämplig backe med tanke på de egna färdigheterna, följa backreglerna och använda hjälm.

Skidcentrets slalomtjänster lyder under konsumentsäkerhetslagen. Enligt lagen ansvarar verksamhetsutövaren, såsom ett bolag som äger ett skidcenter, som helhet för säkerheten. Kommunerna utövar övervakning av konsumenttjänsterna i sina egna områden. Tukes är myndigheten som styr övervakningen av konsumenttjänster på riksomfattande nivå.

Rovaniemi kommuns konsumentsäkerhetsövervakning har besökt och inspekterat Ylläs skidcenter med anledning av slalomolyckan som inträffade 18.2.2015. I olyckan omkom en ung pojke. Utgående från observationer vid inspektionen, polisens undersökningsmaterial och övrigt material kring händelsen ska Tukes för sin del bedöma om det finns behov att t.ex. precisera anvisningarna för skidcentren om hur säkerheten kan garanteras.

– Skidcentret ansvarar för att backarna underhålls, strukturerna är trygga och skyltningen är tydlig. Skidcentret ska även övervaka att reglerna för skidbackarna iakttas. Platser som kan vara farliga ska utmärkas och man ska se till att skidåkare inte av misstag hamnar t.ex. på platser för specialprestationer eller utanför backar som underhålls av skidcentret. Kunderna ska ges alla anvisningar som behövs med tanke på säkerheten, såsom information om hur krävande de olika backarna är, säger säkerhetsingenjör Jaakko Laitinen på Tukes.

– Skidåkaren ska för sin del följa skidcentrets anvisningar och begränsningar för att röra sig i skidbacken samt för trygg användning av hissarna.

Hjälm är ett måste för slalomåkaren

En slalomhjälm är ett ovillkorligt skyddsredskap i backen. Den skyddar huvudet mot stötar samt vind och kyla. När du väljer en hjälm är det viktigt att den sitter bra. Beakta också att hjälmen har behöriga märkningar. Hjälmen ska inte ha något utrymme för huvudet att växa.

Hjälmar klassificeras som personlig skyddsutrustning och ska därför EG-typbesiktas och förses med CE-märkning med vilken tillverkaren försäkrar att produkten uppfyller de gällande säkerhetskraven. Uppgifterna om typbesiktningen finns i hjälmens bruksanvisningar; de ska omfatta namnet, adressen och en beteckning med fyra siffror av det besiktningsorgan som utfört EG-typbesiktningen. Bruksanvisningar och varningsmärkningar ska vara både på finska och på svenska.

Konsumentsäkerhetslagen (920/2011)

Mer information:

Produktsäkerhetsingenjör Jaakko Laitinen, tfn 029 5052 194

[email protected]