Valikko

Hiihtokeskus vastaa turvallisuudesta – käyttäjien noudatettava ohjeita

Tukes 19.2.2015 15.01
Tiedote

Kuluttajapalveluiden valvontaa valtakunnallisesti ohjaava Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa, että rinnekeskuksen omistava yritys vastaa hiihtokeskuksen turvallisuudesta kokonaisuudessaan. Myös laskettelijoilla on oma vastuunsa turvallisuudesta. Tapaturmien riskiä voidaan vähentää valitsemalla taitotasoon sopiva rinne, noudattamalla rinnesääntöjä ja käyttämällä kypärää.

Hiihtokeskusten laskettelupalveluihin sovelletaan kuluttajaturvallisuuslakia. Lain mukaan toiminnanharjoittaja, kuten rinnekeskuksen omistava yhtiö, vastaa keskuksen turvallisuudesta kokonaisuudessaan. Kuluttajapalveluja valvovat kunnat omilla alueillaan. Valtakunnallisesti kuluttajapalveluiden valvontaa ohjaa Tukes.

Rovaniemen kunnan kuluttajaturvallisuusvalvonta on käynyt tarkastamassa Ylläksen rinnekeskuksen 18.2.2015 tapahtuneen lasketteluonnettomuuden takia. Onnettomuudessa menehtyi nuori poika. Tarkastushavaintojen, poliisin tutkinta-aineiston ja muun tapaukseen liittyvän aineiston perusteella Tukes tulee osaltaan arvioimaan, onko tarpeen tarkentaa esimerkiksi hiihtokeskusten ohjeistuksia turvallisuuden varmistamisesta.

– Hiihtokeskus vastaa siitä, että rinteet ovat kunnossa, rakenteet turvallisia ja opasteet selkeitä. Keskuksen tulee myös valvoa rinnesääntöjen noudattamista. Mahdolliset vaaran paikat pitää merkitä ja huolehtia, etteivät laskettelijat epähuomiossa päädy esimerkiksi erikoissuorituspaikoille tai hoidettujen rinteiden ulkopuolelle. Asiakkaille on annettava kaikki turvallisuuden kannalta tarvittavat ohjeet, kuten tieto eri rinteiden vaativuustasoista, luettelee turvallisuusinsinööri Jaakko Laitinen Tukesista.

– Laskettelijan tulee puolestaan noudattaa hiihtokeskuksen ohjeita ja rajoituksia rinteissä liikkumisesta ja hissien turvallisesta käytöstä.

Kypärä on laskijalle ehdoton varuste

 

Laskettelukypärä on rinteessä ehdoton suojavaruste. Se suojaa päätä iskuilta, mutta myös tuulelta ja pakkaselta. Kypärää valittaessa kannattaa kiinnittää huomiota istuvuuteen ja merkintöihin. Kypärään ei pidä jättää kasvun varaa.

Kypärät kuuluvat henkilönsuojaimiin, joten ne on EY-tyyppitarkastettava ja CE-merkittävä. CE-merkinnällä valmistaja vakuuttaa, että tuote täyttää turvallisuusvaatimukset. Tieto tyyppitarkastuksesta löytyy kypärän käyttöohjeesta: siinä tulee olla EY-tyyppitarkastuksen tehneen laitoksen nimi, osoite ja nelinumeroinen tunnus. Käyttöohjeet ja varoitusmerkinnät pitää olla suomeksi ja ruotsiksi.

 
 
Lisätietoja:
Jaakko Laitinen, tuoteturvallisuusinsinööri, p. 029 505 2194

[email protected]