Många brister i märkningen av hårfärger

Tukes 12.1.2012 9.00
Pressmeddelande

Vid Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) övervakningsprojekt upptäcktes många brister i märkningen av hårfärgningsmedel. Tukes tog in 15 produktprover från fysiska butiker och nätbutiker och lät testa dem vid Tullaboratoriet. Märkningen av produkterna kontrollerades och produkterna analyserades med avseende på förekomsten av förbjudna färgämnen, konserveringsmedel och halten av väteperoxid. Tolv produkter hade brister i märkningen och för två produkter var inte heller sammansättningen i överensstämmelse med bestämmelserna. Fem produkter drogs tillbaka från marknaden.

I hårfärgningsmedlen som Tukes lät testa upptäcktes många allvarliga brister i märkningen. Vissa produkter saknade helt förteckning över beståndsdelar. På en del av produkterna saknades de obligatoriska varningspåskrifterna helt eller var ofullständiga, eller också saknades namnet på det allergiframkallande ämnet. Två produkter saknade märkning på finska och svenska. Två produkter hade brister i sammansättningen och märkningen. Den ena innehöll ett förbjudet färgämne och för den andra gick det inte att säkerställa att produkten var säker.

Tukes krävde att fem produkter dras tillbaka från marknaden. Utöver dessa drog importörerna även frivilligt tillbaka produkter som ingick i samma produktserie och hade motsvarande brister. I två fall har försäljningen av produkterna återupptagits efter att påskrifterna rättats till. I fråga om de lindrigare bristerna i märkningen krävde Tukes att importören rättar till bristerna i fortsättningen.

─ Märkning på produkterna och bra bruksanvisningar är en viktig del av hårfärgningsmedlens säkerhet, framhåller Tukes jurist Pauliina Kanerva. Anvisningarna och märkningarna ska finnas på finska och svenska.

─ Finlands kosmetiklagstiftning grundar sig på EU-lagstiftning, som förbjuder användningen av vissa ämnen i hårfärgningsmedel. Begränsningarna baserar sig på vetenskaplig bedömning av riskerna, säger Kanerva. - Verksamhetsidkaren ska försäkra sig om att en produkt är säker innan den släpps ut på marknaden. Även de olika handelsleden ska för sin del försäkra sig om att enbart produkter som uppfyller kraven säljs till konsumenterna. Det finns inget system för förhandsgodkännande av kosmetiska produkter.

Kraven på märkningen har skärpts

Kraven på märkning av hårfärgningsmedel förändrades i fjol. Från november 2011 måste hårfärgningsmedel som innehåller vissa ämnen ha nya varningspåskrifter. Informationen om produkternas allergiframkallande effekt ska vara tydligare och det ska upplysas om att produkterna inte rekommenderas för barn under 16 år.

─ Användningen av hårfärger börjar i allt yngre ålder, vilket ökar exponeringen för ämnen som är starkt allergiframkallande, motiverar Kanerva.

Hårfärgningsmedel som saknar den nya märkningen får inte längre släppas ut på marknaden. För konsumenterna kommer förändringen i märkningen att märkas senast om ett år, eftersom det efter 1.11.2012 inte längre är tillåtet att sälja eller överlåta produkter vars påskrifter inte uppfyller de nya kraven.

Exempel på de nya varningspåskrifterna

Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner. Läs och följ bruksanvisningen. Produkten är inte avsedd för användning på barn under 16 år. Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier. Färga inte håret om

─ du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten

─ du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare

─ du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.

Kanerva påminner om att konsumenterna ska tänka på att vara noggranna när de färgar håret och följa varningspåskrifterna och bruksanvisningen. Den som har känslig, irriterad och skadad hårbotten ska inte färga håret alls. Hårfärgningsmedel får inte användas för färgning av ögonbryn eller ögonfransar.

Tukes register över farliga produkter: http://marek.tukes.fi

Mer information:

Jurist Pauliina Kanerva, telefon 010 6052 136, [email protected]

Produktsäkerhetschef Anna Pukander, telefon 010 6052 165, [email protected].