Hoppa till innehåll

Huggy Wuggy, en mjuk leksak som är känd från ett mobilspel, är farlig för barn

Mediatiedote
Utgivningsdatum 27.10.2022 8.00 | Publicerad på svenska 27.10.2022 kl. 8.33
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) varnar för en farlig mjuk leksak, Huggy Wuggy. I testerna lossnade leksakens ögon alltför lätt. När små barn leker med leksaken kan små delar av leksaken lossna och därmed orsaka kvävning. Om du har skaffat denna leksak ska du genast sluta använda den!

Huggy Wuggy började säljas i höst. Tukes skaffade leksaken från Anvol Oy:s XS Toys-leksaksbutik och leksaken testades i Tullaboratoriet. I testerna lossnade leksakens ögon alltför lätt. Tukes förelade Anvol Oy att dra tillbaka leksaken från marknaden och samla in den från konsumenterna. 

– Leksaken hade inte moderna säkerhetsögon som används på de flesta mjuka leksaker, utan ögonen var fastlimmade och limningen tålde inte den krävda dragkraften. Leksaken saknade också information om tillverkaren och importören och instruktioner om rengöring, berättar Anja Merenkivi, överinspektör på Tukes. 

–    Vi har förelagt Anvol Oy att dra tillbaka leksaken från marknaden och samla in den även från konsumenterna. Om du har köpt leksaken, ska du genast sluta använda den och returnera den till butiken, säger Merenkivi.  

Tukes beslut om tillbakadragande från marknaden och om återkallelse gäller endast XS Toys undersökta leksaksparti, inte alla motsvarande leksaker som säljs på marknaden. Om du har köpt leksaken från någon annan butik än XS Toys leksaksbutik, bör du kontrollera att leksakens ögon inte är dåligt fastlimmade utan är ordentligt fästa. 

Bild: Ögonen som lossnar från den mjuka Huggy Wuggy-leksaken orsakar en kvävningsrisk.

Mördarleksaken är också en av figurerna i ett mobilspel 

Huggy Wuggy-leksaksfiguren uppträdde ursprungligen i mobilspelet Poppy Playtime och har senare även börjat säljas som leksak. I spelet jagar ”mördarleksaken” barn och uppmanar bland annat barn att dra sina sista andetag. I spelets signaturmelodi sjunger den mjuka leksaken att den ska bita en bit av barnet och att barnet kan dö i leksakens omfamning. Beroende på version har Poppy Playtime försetts med åldersgränser enligt PEGI-åldersklassificeringssystemet, det vill säga 12 och 16.

–  Trots att spelet är avsett för större barn, klassificeras de mjuka leksakerna som lämpliga för barn under 3 år eftersom de är mjuka, färgglada och lätta. En leksak med enkla drag, stora ögon och klara färger liknar figurer i serietidningar och tecknade filmer. Dessa egenskaper gör att leksaken tilltalar barn under 3 år. Leksaker som är avsedda att användas av små barn, dess beståndsdelar och löstagbara delar ska vara av en sådan storlek att barnet inte kan svälja dem och inte heller få dem i luftstrupen säger Merenkivi. 

–   Vi hade just skaffat den mjuka leksaken som prov för årets säkerhetsprojekt för julleksaker när vi fick ett konsumentmeddelande om spelet. I meddelandet var man orolig för vilken negativ inverkan spelet skulle kunna ha på barnets sinne. Vi bestämde oss för att undersöka leksaken redan innan andra julleksaker skulle undersökas och kontaktade Nationella audiovisuella institutet KAVI för att utreda om spelet var skadligt, säger Merenkivi.

I Finland ansvarar KAVI för tillsynen över tillhandahållande och klassificering av bildprogram, det vill säga filmer, tv-program och digitala spel, i enlighet med lagen om bildprogram. Lagen om bildprogram innehåller bland annat bestämmelser om åldersgränsklassificering för bildprogram. Syftet med åldersgränserna är att skydda barns utveckling. Åldersgränserna baserar sig på undersökningar som har visat att det kan vara skadligt för barns utveckling att titta på innehåll som är våldsamt eller ångestframkallande, sexuellt innehåll eller innehåll som visar användning av rusmedel. Skadorna kan till exempel vara stressreaktioner såsom sömnstörningar, distraherande tankar eller mardrömmar. 

Bestämmelserna i lagen om bildprogram tillämpas på i Finland etablerade leverantörer av bildprogram och KAVI:s behörighet omfattar inte bildprogram som visas på utländska webbplattformar. Bestämmelserna i lagen om bildprogram gäller inte bildprogram som visas på YouTube, Steam, TikTok eller andra utländska webb- eller mobilplattformar. KAVI övervakar inte heller tillhandahållandet av Poppy Playtime-spelet eller andra videoklipp med Huggy Wuggy-temat och inte heller åldersgränserna på utländska webb- och mobilplattformar. Vid behov kan respons på åldersgränsen för Poppy Playtime ges till PEGI (Pan European Game Information).

Dessa spel och andra bildprogram på utländska webbplattformar spelas och tittas på under föräldrarnas ansvar och kontroll. Det är bra att diskutera med barnen vilka slags spel som är lämpliga för barn i olika åldrar och om ett spel har orsakat rädsla, ångest eller mardrömmar. Dessutom är det bra att övervaka att åldersgränserna följs och att barn inte utsätts för medieinnehåll som kan vara skadligt med tanke på barnens åldersnivå.

Mer information:

Leksakers säkerhet:
Överinspektör Anja Merenkivi, Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
tfn 029 505 2192, [email protected]

Åldersgränser för bildprogram: 
Överinspektör Erika Lauri, Nationella audiovisuella institutet (KAVI)
tfn 029 533 8056, [email protected]

KAVI:s webbplats innehåller information om kriterierna för åldersgränserna enligt det finländska systemet för klassificering av bildprogram och om innehåll som är skadligt för barn.

 

Tillbaka till toppen