Hoppa till innehåll

Elektriska apparater och installationer i dåligt skick utgör en säkerhetsrisk

Mediatiedote
Utgivningsdatum 29.10.2019 8.00
Pressmeddelande
elspis och spisfläkt i köket

Gamla, slitna eller smutsiga elinstallationer eller -anordningar kan orsaka en olycka eller eldsvåda. Räddningsverken i Finland får årligen totalt cirka 2 500 larmuppdrag på grund av eldsvådor som orsakats av el. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har gett ut guiden Underhåll av elanläggningen i hemmet, som ger praktiska råd för hur man kan kontrollera och underhålla elanläggningen.

För att hålla hemmet tryggt måste elanläggningen, det vill säga elinstallationer och -anordningar, kontrolleras och underhållas regelbundet. Upptäckta fel eller brister i anläggningen måste repareras. Samma sak gäller fritidsbostäder.

– Konsumenten kan inbilla sig att det går att använda elektriska anordningar år ut och år in utan att behöva tänka på saken desto mer. Men elektriska anordningar slits när de används och de har en livslängd som förr eller senare tar slut. Om man inte kontrollerar och underhåller anordningarna i hemmet, ökar risken för att de orsakar eldsvådor, konstaterar överinspektör Jukka Lepistö vid Tukes.

I likhet med elektriska apparater kräver också fasta elinstallationer i hemmet kontroll, underhåll och reparation. Installationerna är inte eviga utan de når slutet på sin livslängd på samma sätt som t.ex. vattenledningar eller fönster och dörrar.

Damm, smuts eller fukt som samlats i elinstallationernas komponenter ökar risken för ljusbåge eller elbrand. Mekaniska skador, till exempel skador av brytare och eluttag samt skador på ledningarna medför fara för elolyckor.

– Det lönar sig att låta en fackman utföra en konditionskartläggning i hemmet i samband med bostadsköp, om installationerna är gamla eller om man annars är osäker på deras kondition. I äldre byggnader används t.ex. installationsledningar från 1950- och 1960-talet med tyg- eller plåthölje, och sådana ledningar kan vara mycket sköra. Gamla komponenter i elcentraler eller t.ex. gamla strömbrytare och eluttag kan utgöra en olycksrisk, berättar överinspektör Esko Iivonen vid Tukes.

En smutsig elanordning kan orsaka en eldsvåda

Av de elbränder som antänds i Finland årligen orsakas 950 stycken, det vill säga ungefär två av fem, på ett eller annat sätt av spisen. Orsaken till branden är vanligtvis att spisen använts på ett vårdslöst sätt. Orsaken kan också vara att man låtit bli att underhålla spisen.

– Det samlas smuts och fett från matlagningen i spisfläkten med tiden. Spisfläkten ska rengöras regelbundet. En eldsvåda som antänds vid spisen sprider sig lätt till spisfläkten, när de orenheter som samlats på fläktens innersida börjar brinna, berättar Lepistö.

– Med tanke på främjandet av säkerheten skulle vi ha nytta av att få mer ingående information om vad bränderna orsakats av, fläkten eller spisen, än vi gör i dagens läge. I gamla spisfläktar kan komponenterna, bl.a. glidkopplingar, bli smutsiga på insidan på ett sätt som kan utgöra en brandrisk. En gammal elapparat är alltid en risk. Om man är osäker på apparatens kondition lönar det sig att låta en fackman granska apparaten, säger Lepistö.

Praktiska råd i guiden Underhåll av elanläggningen i hemmet

Tukes har gett ut guiden Underhåll av elanläggningen i hemmet för att hjälpa människor se över elsäkerheten i sina hem. Guiden ger praktiska råd för hur man upprätthåller säkerheten hos elanläggningarna i hemmet eller i fastigheten och hur man kan följa med elanläggningens kondition. Guiden är avsedd för alla som vill sköta om säkerheten av sin boendemiljö.

På guidesidan hittar du en Kontrollista för elsäkerheten i hemmet (på finska), så att du kan gå igenom elsäkerheten i din egen bostad.

Enligt elsäkerhetslagen är det personen som äger eller hyr bostaden som är ansvarig för att installationerna och -anordningarna är säkra och förblir säkra i användning.

Kom ihåg dessa grundläggande regler

– Använd elektriska produkter på rätt sätt och endast i omständigheter och på ställen som de är avsedda för.

– Iaktta bruksanvisningarna och sköt om att den miljö där anordningarna används även i fortsättningen uppfyller de krav som ställs i anvisningarna.

– Kontrollera och underhåll installationerna och anordningarna tillräckligt ofta.

– Anlita en fackman för att reparera fel i installationer som du upptäckt. Om det finns ett fel på en elektrisk produkt, sköt om att den underhålls eller byt ut den mot en ny.

– Kom ihåg att vara försiktig med elektriciteten, särskilt i fuktiga utrymmen och utomhus.

– Bekanta dig med anordningarnas och installationernas egenskaper så att du förstår dem tillräckligt väl.

– Låt bli att göra egna installationsförsök och anlita en fackman för elarbeten.

Mer information:

Överinspektör Jukka Lepistö, elektriska anordningar, tfn 029 5052 460
Överinspektör Seppo Niemi, elektriska anordningar, tfn 029 5052 167
Överinspektör Esko Iivonen, elektriska installationer, tfn 029 5052 004
E-postadresserna har formatet [email protected]

Tillbaka till toppen