Säkerhetsbrister upptäckta i nöjesparksleksaker

Tukes 14.10.2011 9.00
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har upptäckt säkerhetsbrister i två nöjesparksleksaker. Under sommaren gjorde Tukes övervakningsbesök av stickprovskaraktär i nöjesparker och valde ut 10 olika leksaker för testning. Vid testerna som utfördes på Tullaboratoriet upptäcktes brister som utgör en fara för barn i en sandfylld groda och en pipleksak som hade formen av en höna. Importören bad konsumenterna lämna tillbaka leksaksgrodan och upphörde med försäljningen av pipande leksakshönor.

Under sommaren gjorde Tukes övervakningsbesök på Borgbacken och Sea Life i Helsingfors samt på Särkänniemi i Tammerfors och köpte då leksaker för testning. Leksakerna testades på Tullaboratoriet. Sex av dem uppfyllde kraven på konstruktion och märkning. Två hade lindriga brister i märkningen. Två hade brister i såväl konstruktionen som märkningen och de här bristerna kan utgöra en hälsorisk för små barn.

De leksaker som var farliga för små barn var en sandfylld groda och en pipande leksakshöna. Från leksaksgrodan lossnade vid dragtestet små delar som kan utsätta barn för kvävningsrisk. Den pipande leksakshönan hade en sådan form och storlek att även den kan medföra kvävningsrisk. I fråga om den farliga leksaksgrodan har importören ordnat med återlämningsförfarande och även de pipande leksakshönorna har dragits bort från marknaden.

Företagen ansvarar för produkternas säkerhet

Leksaker ska uppfylla kraven i lagen om leksakers säkerhet och får inte medföra risker för barn. Tukes betonar företagens ansvar för att leksaker är säkra. Myndigheterna kontrollerar inte leksakers säkerhet på förhand.

Närmare information och bilder på leksaksgrodan och den pipande leksakshönan som konstaterats utgöra en risk samt anvisningar för konsumenterna har lagts ut på Tukes webbplats i registret om farliga produkter.

Bild av leksaksgrodan och leksakshönan

Mer information: 
Jurist Pipsa Korkolainen
Telefon 010 6052 125
E-post: [email protected]