Hoppa till innehåll

God praxis: Vårens inspektion av terrängleder samt ny räddnings- och positioneringsskylt

2.6.2020 12.13
Nyhet

Antalet besökare längs olika motions- och friluftsleder har ökat de senaste åren samtidigt som de används på ett alltmer mångsidigt sätt. Längs samma leder ses allt oftare människor som åker skidor, tar sig fram på en fatbike, promenerar eller rastar hunden. På många ställen skapar terränglederna även möjligheter för mångahanda affärsverksamhet. Det här har ytterligare ökat antalet besökare liksom behovet av underhåll när det gäller både leder och konstruktioner. Sammantaget kan allt detta oftare än tidigare leda till fler olyckor också mitt i skogen dit hjälpen måste hitta fram.

I Lappland har man samarbetat på bred front för att utveckla en ny räddnings- och positioneringsskylt. Avsikten med skylten är att göra det lättare att larma hjälp och ge sin position i samband med till exempel olyckor längs terränglederna. Skylten finns med i den nya vägtrafiklagen som träder i kraft i juni 2020 och i standarden SFS 4424:2020 som gäller skyltar för motions- och friluftsleder.

Skylten riktar sig till dem som upprätthåller terrängleder och är en nationell rekommendation om att ange platsens koordinater ute i terrängen. ”Var skyltarna placeras ut kommer att registreras i form av en adressuppgift i olika myndighetssystem, och på så sätt kan räddningsmyndigheten lokalisera nödställda lika exakt som i till exempel tätorter. Kommunförbundet kommer att ta fram närmare anvisningar om användningen av skyltarna”, säger projektchef Sini Kestilä vid yrkeshögskolan i Lappland.

Ett pilotprojekt har genomförts i Ylläs för att utveckla terrängledernas skyltning liksom räddnings- och positioneringsskyltar. Efter en omfattande riskkartläggning av terränglederna har skyltningen utvecklats i sin helhet. Man testade den nya räddnings- och positioneringsskylten genom att placera ut den i riskområden, som enligt kartläggningen fanns i samband med bland annat tuffa etapper längs terränglederna, korsande leder och rastplatser. “En positioneringsskylt i korsningen av en terrängled och en bilväg kan utgöra en entydig mötesplats för till exempel ambulans och fjällräddningens enhet”, säger Joel Kauppinen som är projektchef vid turistföreningen Ylläksen Matkailuyhdistys ry och genomförde kartläggningen.

En positioneringsskylt i korsningen av en terrängled och en bilväg kan utgöra en entydig mötesplats för till exempel ambulans och fjällräddningens enhet

Bild: en positioneringsskylt i korsningen av en terrängled och en bilväg kan utgöra en entydig mötesplats för till exempel ambulans och fjällräddningens enhet.

Gör en inspektion av säkerheten längs de terrängleder som du förvaltar:

  • Har farliga platser längs terränglederna identifierats och dokumenterats? Har vintern orsakat skador längs lederna?
  • Uppdatera säkerhetsdokumentet eller utarbeta ett sådant om det behövs.
  • Har informationen till terrängledernas användare uppdaterats på nätet, i sociala medier och ute i terrängen (bland annat kartor, skyltning i början av och längs lederna samt positioneringsskyltar)?
  • Finns det nya användargrupper längs terränglederna och hur påverkar dessa säkerheten (till exempel fatbikecyklister i skidspåren eller omfattande tjänsteverksamhet som belastar både leder och konstruktioner)?
  • Hur har man tagit hänsyn till att terränglederna används på många olika sätt (vilka fortskaffningsmedel lämpar sig på samma terrängleder, och är det nödvändigt att instruera användare mer i detalj eller begränsa vissa sätt att ta sig fram på)?
  • Är underhållsplanen för terränglederna, liksom underleverantörsavtal och åtgärdslistor uppdaterade?
  • Hur samlas respons från de som använder terränglederna och hur används responsen för att utveckla verksamheten?

Mer information:

överinspektör Aleksi Latvala, tfn 029 5052 091, [email protected]

Motions- och friluftsleder
Räddnings- och positioneringsskylt
Turvallinen ja asiakaslähtöinen opastekokonaisuus
Sähköinen maastoreittien riskienkartoitustyökalu
Information om God praxis i andra sammanhang