Hoppa till innehåll

Butikers användning av tara måste fortfarande utvecklas

Mediatiedote
11.6.2018 10.28 | Publicerad på svenska 20.6.2018 kl. 13.05
Pressmeddelande

Att dra av produktens vikt från vägningsresultatet, d.v.s. användning av tara, har glädjande nog ökat i butiker under det senaste året. Det finns fortfarande behov av utveckling. De vanligaste bristerna i användningen av tara är att förpackningsmaterialets vikt inte alls dras av från produktens vikt, eller att den taravikt som används inte motsvarar förpackningsmaterialets vikt.

När en produkt vägs för prisbestämning får förpackningens vikt inte vara inkluderat i produktens vikt. Förpackningsmaterialets vikt ska dras av från vägningsresultatet genom att använda tara. Genom att använda tara på rätt sätt undviks att konsumenten betalar den vägda produktens kilopris även för kartong och plast.

Enligt Tukes och de regionala myndigheternas inspektionsobservationer fanns det år 2017 brister i användningen av tara i 13 % av butiksvågar. Fram till början av juni detta år har brister i användningen av tara iakttagits i 6 % av övervakade butiksvågar, därmed har situationen förbättrats jämfört med förra året.

Inspektionsmyndigheternas iakttagelser motsvarar resultaten i Konsumentförbundets utredning över salladsbarernas vägning på finska (salaattibaarien punnitusselvitys) som publicerades 1.6.2018: användningen av tara har redan blivit lite vanligare vid vägning a produkter, men vid inställande av rätt taravikt finns det fortfarande behov av utveckling. Exempelvis, om konsumenten själv kan förpacka och väga produkten och välja förpackningsstorleken bland flera alternativ har vågens tara valts enligt den minsta förpackningsstorleken istället för den största, som riktlinjerna förutsätter. I salladsaskar är lockets vikt inte inkluderat i taran.

Om konsumenten upptäcker brister i användningen av tara ska hen i första hand berätta om sina iakttagelser till köpmannen. Tareringen har inte nödvändigtvis gjorts på rätt sätt i de fall då man väger en tom förpackning och får utskrivet en prislapp för den, som visar priset att betala.

Tukes och de regionala myndigheterna övervakar användningen av mätinstrument vid prisbestämning d.v.s. även användning av tara i butiker.

År 2017 gjorde Tukes och de regionala myndigheternas inspektörer sammanlagt 1 805 inspektionsbesök i mätinstrumentövervakningen. Fram till juni detta år har det gjorts 394.

Tukes webbplats: Använd tara vid lösviktförsäljning på finska (Käytä taaraa irtotavaran myynnissä)
Nyhetsbrev 16.6.2017: Förpackningens vikt ska dras av från produktens vikt på finska (Pakkauksen paino on vähennettävä tuotteen painosta)

Mer information:

Överinspektör Sari Hemminki tfn 029 5052 244

Överinspektör Heikki Koivula tfn 029 5052 113

e-post: [email protected]