Kemikalierådgivningens telefontjänst förnyas

30.1.2020 10.00
Nyhet

Telefontjänsten för REACH-, CLP- och biocidförordningarna ändras från och med början av februari.

Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) kemikalierådgivningstjänst hjälper företag i frågor gällande REACH-, CLP och biocidförordningarna. Rådgivningstjänsten hjälper företag att tolka av ovan nämnda förordningar samt att förstå skyldigheterna.

Rådgivningstjänsten provar telefontider från och med början av februari. Målet är en bättre och mer effektiv tjänst.

I fortsättningen kan man ringa till rådgivningstjänsten under följande telefontider:

  • måndag och tisdag klockan 9.30 - 11.30
  • torsdag klockan 13.00 - 15.00.

Med frågeformuläret kan man även be rådgivningen ringa upp en. Dessutom förnyas frågeformuläret under våren, på samma gång som Tukes går över till ett nytt system för administrering av frågor.

Ytterligare information om kemikalierådgivningen och telefontiderna hittar du på sidan Kemikalierådgivning för företag.

Telefonnummer:

Frågor gällande REACH- och CLP-förordningar: 0400 393 033 

Frågor gällande biocidförordningen: 050 597 6338

Biosidit CLP REACH