Ring en kollega – ditt nätverk ger dig stöd för bättre säkerhet

7.5.2020 9.00
Nyhet

Inom skönhetsvårdsbranschen delar många aktörer med sig av sina erfarenheter och ber om råd exempelvis i olika kanaler i sociala medier. Många serviceföretag och arbetssamfund är små, så man söker stöd av övriga aktörer inom branschen i större omfattning. Kollegialt stöd och uppmuntran inom branschen leder till bättre arbetskvalitet och säkerhet. Även Tukes uppmuntrar serviceleverantörer att dela god praxis inom säkerhet.

Inom större arbetssamfund med flera serviceställen har nätverket även viktig roll inom företagets interna säkerhets- och kvalitetshantering. Skönhetsvårdskedjan Blue Lagoon Oy använder sitt nätverk som huvudsaklig kommunikationskanal för arbetssamfundet. I Slack-plattformen har man skapat ett nätverk av grupper och team för olika tjänster. I grupperna diskuteras kontinuerligt bl.a. trender, tekniker, produkter och aktuella frågor och man konsulterar sina kollegor. Kundsäkerheten förbättras då alla har tillgång till en gemensam informationsplattform och informationen förmedlas smidigt.

- Vi har utvecklat en kommunikationskanal som fungerar utan att man fysiskt behöver vara på plats. Vi använder givetvis även personlig konsultering och handledning på verksamhetsställena, men samtidigt är det utmanande att bedriva verksamhet på fyra olika verksamhetsställen. Detta har fungerat perfekt för oss, säger Blue Lagoons ägare Sini Virtanen.

- Alla har tillgång till svaret på frågan och har möjlighet att lära sig av svaret, sammanfattar Virtanen.

Händer.

Bild: Pixabay

Gör god praxis till din rutin

Det är viktigt att dela säkerhetsinformation och -färdigheter inom samtliga konsumenttjänster. Tillämpa t.ex. följande tips:

  1. Fundera på vilket nätverk som skulle vara lämpligt för dina egna tjänster – några bekanta, andra aktörer i området, eller kanske ett ännu större nätverk som omfattar hela branschen?
  2. Definiera och avgränsa nätverkets ämnesområde och syfte: Vilka frågor behandlas och vilka behandlas inte? Vissa grupper kan det vara vettigt att begränsa i stor utsträckning, medan fri diskussion fungerar bättre i andra grupper.
  3. All slags säkerhetsinformation är värd att delas. Det lönar sig att dela nya idéer och observationer samt problem som man stött på. Någon annan kan redan ha löst samma problem.
  4. Att dela med sig av säkerhetsinformation och utnyttja sitt nätverk ligger i allas intresse. Då man delar med sig av information drar man vanligtvis även själv nytta av detta.
  5. Nätverket av kollegor kan berika i synnerhet kompetensen och erfarenhetsgrunden för små företag. Ring alltså en kollega och diskutera säkerhetsfrågor!

Vad är god praxis?

År 2020 publicerar Tukes på sin webbplats varje månad exempel på god praxis i anslutning till kundsäkerhet inom konsumenttjänster. Syftet är att dela säkerhetstips mellan olika tjänstesektorer, förmedla fler positiva nyheter om säkerhetsfrågor och lyfta fram det goda arbete som redan länge har gjorts för att förbättra kundernas säkerhet inom olika sektorer.

Mer information:

överinspektör Annina Nyholm, tfn: 029 505 2069, [email protected]

Säkerhetsanvisningar för tjänster inom skönhetsvård och kroppsmodifiering på Tukes webbplats

Övriga nyheter om God praxis