Skönhetsvård och kroppsformning

Tjänster inom skönhetsvård och kroppsformning som hör till de områden som övervakas av Tukes konsumenttjänster är t.ex. utförande av tatuering och piercing, ögonfransförlängning, microblading och injicering av fyllmedel under huden. I tjänsterna utförs estetiska åtgärder som hör till skönhetsvård, dvs. som inte är hälso-eller sjukvård.

Med skönhetsvård- och kroppsformningstjänster syftas med andra ord inte på hälsovårdens lagstadgade hälso- eller sjukvårdstjänster, som övervakas av Valvira. Alla de åtgärder som utförs av hälsovårdens vårdpersonal, och som kräver medicinskt specialkunnande, är hälso- eller sjukvård eller tjänster som kan jämföras med dem, på vilka konsumentsäkerhetslagen inte tillämpas. Dessa åtgärder är exempelvis estetisk kirurgi eller åtgärder som kräver anestesi.

Effekterna av skönhetsvård- eller kroppsformningstjänster är i de flesta fall långvariga eller permanenta. T.ex. kan det orsaka stora kostnader och besvär att ta bort en tatuering efteråt. De kosmetiska produkter som används i behandlingarna kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner, och bristfällig hygien kan orsaka andra hälsoproblem.

Alla skönhetsvård- och kroppsformningstjänster ska vara trygga. Tjänstens faror ska identifieras och bedömas på förhand, och det ska föras bok över de hälsoproblem som framkommit hos kunderna. För tatuerings- och piercingtjänster, microblading-tjänster, kosmetisk pigmentering och andra kroppsformningstjänster ska det upprättas ett säkerhetsdokument.