Hoppa till innehåll

Kimmo Peltonen fortsätter som generaldirektör för Tukes

Mediatiedote
Utgivningsdatum 10.6.2021 13.51 | Publicerad på svenska 11.6.2021 kl. 16.44
Pressmeddelande
Pääjohtaja Kimmo Peltonen

Statsrådet har utnämnt filosofie doktor Kimmo Peltonen till Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) generaldirektör. Uppgiften som generaldirektör är tidsbunden och fortsätter fram till 30.6.2026.

Arbets- och näringsministeriet informerade om valet av generaldirektör på torsdagen den 10 juni. Kimmo Peltonen har lett Tukes sedan 2014. Peltonen som fått förnyat förtroende berättar att generaldirektörens viktigaste uppgift är att stabilisera Tukes ekonomiska situation. I höst startar också beredningen av en ny strategi. 

– Kunderna och intressentgrupperna efterfrågar allt bättre service och aktiv växelverkan från myndigheterna. Detta innebär att även vi måste förnya oss. Vi har bland annat utvecklat våra e-tjänster ur kundperspektiv och detta arbete kommer att fortsätta på Tukes, konstaterar Peltonen. 

Tukes har gott anseende hos intressenter och den stora allmänheten

Svarande i intressentgruppsundersökningar har upplevt att Tukes är en sakkunnig och tillförlitlig myndighet som ansvarar för säkerheten. Intressentgrupperna uppskattar att samarbetet med Tukes fungerar bra och att personalen är yrkeskunnig.

– Det är fint att intressentgrupperna är nöjda med Tukes verksamhet. Vi har satsat mycket på växelverkan och att utbilda våra sakkunniga. Anseendet byggs upp vid varje kontakt så vi behöver en kontinuerlig dialog, berättar Peltonen.  

Generaldirektören leder Säkerhets- och kemikalieverkets verksamhet och svarar för utvecklingen av verkets verksamhet och dess resultat och för att målen nås.

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) är en tillstånds- och tillsynsmyndighet, som främjar säkerheten och tillförlitligheten av produkter, tjänster och industriella verksamheter. Tukes har cirka 250 anställda. Myndigheten har verksamhetsställen i Helsingfors, Tammerfors och Rovaniemi.

Ytterligare information: 

Generaldirektör Kimmo Peltonen, tfn +358 295 052 157
Twitter: @K1mmoPeltonen