Hoppa till innehåll

På grund av kvävningsrisk ska leksaker för större barn inte köpas till spädbarn eller småbarn

Mediatiedote
25.11.2020 8.36 | Publicerad på svenska 27.11.2020 kl. 12.54
Pressmeddelande

Leksaker som är avsedda för större barn får inte köpas till eller användas av barn som är under 3 år, eftersom leksakerna kan vara farliga i händerna på små barn. Små delar som lossnar från leksaken, eller leksakens form, kan medföra kvävningsrisk för ett litet barn. I år har Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) låtit testa leksaker avsedda för barn under 3 år. Av de 23 leksaker som testades konstaterades cirka hälften ha brister på de punkter som undersöktes.

 Observera åldersgränserna på leksakerna och följ dem!

– Säkerhetskraven på leksaker för barn under 3 år är strängare än på leksaker för större barn. Därför är det särskilt viktigt att man inte köper leksaker till små barn om leksakerna är avsedda för större barn. Det är skäl att föräldrar, faddrar och mor- och farföräldrar kommer ihåg detta när de är på juluppköp, påpekar Tukes överinspektör Anja Merenkivi.   

– De vanligaste riskerna som upptäcks på leksaker för små barn är små delar som lossnar eller formen på leksaker för spädbarn – båda kan medföra kvävningsrisk. Också leksakernas långa snören eller förpackningsmaterialet kan medföra risk. Det är också farligt om leksakens batteri är lättåtkomligt eller om leksaken innehåller för mycket skadliga kemikaler, såsom bly, förklarar Merenkivi.

Flera risker upptäcktes på leksaker som hade köpts i utländska webbutiker

Tukes skaffade sammanlagt 23 leksaker för testning i ett leksaksprojekt. Sammanlagt 15 leksaker köptes i inhemska fysiska butiker eller webbutiker, fyra leksaker i europeiska webbutiker och fyra i webbutiker utanför EU. Tre prover skaffades utifrån konsumentanmälningar. Tukes lät Tullaboratoriet testa leksakerna. 

På basis av testerna var 11 leksaker i skick på de punkter som undersöktes. Två leksaker drogs tillbaka från marknaden och i det ena fallet ålades importören att också samla in leksaken från konsumenterna. För två leksaker gavs försäljaren och tillverkaren en uppmaning att åtgärda bristerna. Dessutom tog de utländska webbutiksplattformarna bort försäljningssidorna för de produkter som hade konstaterats vara farliga.

Mest brister fanns i de leksaker som hade köpts i utländska webbutiker. Tukes befogenheter sträcker sig emellertid inte utanför Finlands gränser. Tukes kan till exempel inte utfärda försäljningsförbud eller återkallelse utomlands, utan endast informera om riskerna och meddela webbutiksplattformen om farliga produkter som upptäckts. 

– Det är bra för konsumenten att veta att myndigheten inte testar produkter i förväg, utan övervakningen är riskbaserad och av stickprovskaraktär. Det är tillverkaren, importören och distributören som ansvarar för produkternas säkerhet. 

– Konsumenter som köper varor från webbutiker utanför EU gör det alltid på eget ansvar. Produkter som säljs där uppfyller inte nödvändigtvis EU-lagstiftning, påminner Merenkivi. 

Följande brister upptäcktes i de testade leksakerna:

– kvävningsrisk/infektionsrisk, leksaker med små delar som lossnar
– kvävningsrisk på grund av leksakens form eller förpackningspåsen
– risk för strypning, leksaker med långa halsband eller elsladdar
– leksaker med skadliga kemikalier, bly över tillåten mängd
– farlig marknadsföring: målgruppen en åldersgrupp för vilken leksaken kan medföra kvävningsrisk. 

Leksakerna som konstaterades vara farliga: 

– Xylofon för barn: små delar lossnade vilket medför kvävningsrisk. Innehöll också för mycket bly. Tillbakadragande från marknaden och återkallelse.
– Leksaksmatta med leksak vars sömmar lätt går upp så att spädbarn får vadd på händerna och i munnen. Produktnamn Britton Big Owl. Tillbakadragande från marknaden.
– Barninstrument (Chicken Shake rytmägg), leksak för stora barn, som såldes på avdelningen för spädbarnsleksaker i en leksaksaffär. Instrumentets form kan medföra kvävningsrisk för spädbarn.

Leksaker skaffade från utländska webbutiker:

– Nalle med små delar som lossnade, lång sladd som medför risk för strypning, batterifack som öppnas för lätt och för mycket bly i lödfogarna. 
– Leksakskamera med små delar som lossnade och ett långt snöre som medför risk för strypning.
– Nallespel och fiskspel med små delar som barn under 3 år kan kvävas av. Leksakerna marknadsfördes med text och bilder som lämpliga för barn under 3 år.
 – Två skallror med små delar som lossnade och som barn kan kvävas av. Dessutom kan skaften på leksakerna medföra fara om barn sätter dem djupt ner i munnen.

De utländska webbutikerna har tagit bort försäljningssidorna för ifrågavarande produkter.

Närmare uppgifter: Överinspektör Anja Merenkivi, tfn 029 5052 192, e-post: [email protected]

Länk: Kom-ihåg-lista vid inköp av leksaker

Bilaga: Bilder av produkterna

Bild 1: Xylofon för barn: små delar lossnade vilket medför kvävningsrisk. Innehöll också för mycket bly. 

Bild 2: Leksaksmatta med leksak vars sömmar lätt går upp så att spädbarn får vadd på händerna och i munnen. Produktnamn Britton Big Owl. 

Bild 3: Barninstrument, Chicken Shake rytmägg
Instrument för stora barn såldes på avdelningen för spädbarnsleksaker i en leksaksaffär. Korrekt märkt och till salu på en annan avdelning ok. 

 Risker som upptäckts i leksaker som köpts utomlands

Bild 4: Nalle med små delar som lossnade, lång sladd som medför risk för strypning, batterifack som öppnas för lätt och för mycket bly i lödfogarna

Bild 5: Leksakskamera med små delar som lossnade och ett långt snöre som medför risk för strypning.

Bild 6 och 7: Nallespel och fiskspel med små delar som barn under 3 år kan kvävas av. Leksakerna marknadsfördes med text och bilder som lämpliga för barn under 3 år. 

Bild 8 och 9: Två skallror med små delar som lossnade och som barn kan kvävas av. Dessutom kan skaften på leksakerna medföra fara om barn sätter dem djupt ner i munnen.
 
Närmare uppgifter i Tukes marknadsövervakningsregister (på finska)